ČLÁNOK
Konkurz Dopravnej banky zatiaľ na mŕtvom bode
23. januára 2001

Konkurzné konanie skrachovanej Dopravnej banky, a.s., Banská Bystrica sa od decembra, kedy konkurzný správca Milan Chovanec poprel veriteľský nárok Fondu ochrany vkladov (FOV), nepohlo z miesta. Čaká sa totiž na právoplatné rozhodnutie Najvyššieho súdu, ktorý by mal rozhodnúť o námietke zaujatosti, ktorú vzniesol fond proti sudcovi Ľubomírovi Gagovi a súdnej tajomníčke Jane Lískovej.

Ako v rozhovore pre tlačovú agentúru SITA uviedol predseda prezídia FOV Milan Horváth, fond podal tiež na Krajský súd v Banskej Bystrici incidenčnú žalobu. Súdne pojednávanie by malo podľa M. Horvátha rozhodnúť o tom, či sú relevantné argumenty správcu, ktorými zdôvodňuje popretie pohľadávky FOV. Termín pojednávania ešte nebol stanovený.

Pohľadávky FOV voči Dopravnej banke predstavujú vyplatené náhrady za nedostupné vklady klientov po jej krachu. Právny nárok fondu upravuje Zákon o ochrane vkladov, podľa M. Chovanca sú však jeho ustanovenia sporné a z tohto dôvodu poprel pohľadávky FOV. Podľa ustanovení zákona dňom vyplatenia náhrady zaniká pohľadávka vkladateľa voči banke v rozsahu rovnajúcom sa vyplatenej náhrade a týmto dňom zároveň prechádzajú na fond práva veriteľa voči banke v rozsahu náhrady vyplatenej vkladateľovi fondom. Výklad zákona je teda na strane správcu úplne odlišný od výkladu FOV, o celej veci preto rozhodne až súd.

Predseda prezídia FOV vidí dôvod popretia pohľadávok správcom v absolútnom nesúhlase, ktorý fond vyjadril s plánom speňaženia. Plán navrhol správca M. Chovanec ešte pred prvou decembrovou schôdzou veriteľov. „Tento plán bol nevýhodný, netransparentný a niesol v sebe prvky, ktoré spôsobovali podozrenie, že majetok banky sa predá pod cenu,“ povedal Horváth. Plán totiž predpokladal predaj aktív banky, ktorých účtovná hodnota predstavuje 2,7 mld. Sk, prostredníctvom opakovanej verejnej dražby. „Nepredpokladám, že by o majetok banky, ktorý investor nepozná, bol ochotný ponúknuť takú vysokú cenu v prvom kole dražby,“ povedal.

Horváth tiež upozornil na skutočnosť, že Národná banka Slovenska (NBS) doteraz neodobrala skrachovanej banke licenciu, čo by v prípade predaja banky ako celku mohlo znamenať pre kupujúceho aj získanie bankovej licencie. Podľa NBS je však banková licencia neprenosná a nový majiteľ by musel o ňu centrálnu banku opätovne požiadať.

Ako M. Chovanec v utorok pre SITA uviedol, v súčasnosti je na škodu veci, že sa speňažovanie majetku banky odkladá, pretože každý deň vzrastajú náklady spojené s jej prevádzkou. K speňažovaniu však bude môcť dôjsť až na základe plánu speňaženia, ktorý musí schváliť schôdza veriteľov. Tá sa však môže konať až po súdnych rozhodnutiach.

Ako pre SITA povedal M. Horváth, hodnota majetku Dopravnej banky pri speňažení podľa štruktúry aktív, ktorá bola správcom predložená v rámci účtovnej závierky ku dňu vyhlásenia konkurzu, by mohla dosiahnuť približne 1 mld. Sk. „Tento odhad je však len predbežný, pretože doteraz nebol majetok ohodnotený na základe znaleckého posudku, čo je správca povinný zabezpečiť,“ povedal predseda prezídia FOV. Súčasťou aktív banky sú lukratívne majetkové účasti v podnikoch Inžinierske stavby Košice a Tento Žilina, približne 250 mil. Sk hotovostných prostriedkov, štandardné úvery v objeme približne 350 mil. Sk ako aj klasifikované pohľadávky v objeme viac ako 1 mld. Sk, s ktorými sú spojené záložné práva.

Fond je so svojou 2,2-miliardovou pohľadávkou najväčším veriteľom banky, celková suma prihlásených pohľadávok predstavuje 2,5 mld. Sk. K väčším veriteľom patria ešte colné úrady v Komárne a Banskej Bystrici spolu s Colným riaditeľstvom SR s pohľadávkou 178 mil. Sk a Dopravná poisťovňa so 17-miliónovou pohľadávkou.

Banskobystrický krajský súd vyhlásil konkurz na Dopravnú banku 22. augusta minulého roka. K uvaleniu nútenej správy na banku došlo 1. júla po tom, čo deň predtým predstavenstvo banky oznámilo svoju abdikáciu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 2. 2024

USD 1,081 0,005
CZK 25,352 0,020
GBP 0,855 0,001
HUF 391,950 1,750
CAD 1,469 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS