ČLÁNOK
Konkurencieschopnosť kandidátov na členstvo v EÚ rastie
11. decembra 2002

Konkurencieschopnosť kandidátskych krajín na vstup do Európskej únie (EÚ) v oblasti high-tech sektora sa zlepšuje, pričom niektoré štáty už prekonali členské krajiny EÚ v oblasti investícií do informačných technológií, resp. v oblasti prilákania zahraničného kapitálu. Uvádza sa to v tohtoročnej správe Európskej komisie (EK) s názvom European Innovation Scoreboard. Správa naznačuje, že kandidátske krajiny si počínajú úspešne v porovnaní s členskými krajinami EÚ v rámci viacerých ukazovateľov. To podľa správy dokazuje, že rozširovanie EÚ nebude brzdiť proces zvyšovania konkurencieschonosti celej Európy na svetovej scéne.

Správa tiež upozorňuje, že vývoj v high-tech sektore v súčasných členských krajinách EÚ stále zaostáva za Japonskom a USA. Cieľom EÚ je stať sa najkonkurencieschopnejšou ekonomikou sveta do roku 2010. Spomedzi jednotlivých kandidátskych krajín vykazujú najlepšie výsledky tie, ktoré začali realizovať národné podporné programy v rámci informačnej technológie. Česká republika, Estónsko, Maďarsko a Slovensko investovali každá do informačných a komunikačných technológií viac, ako je priemer pre EÚ, pričom prvé tri menované krajiny a Malta prilákali viac priamych zahraničných investícií do high-tech sektora ako krajiny EÚ.

V rámci podielu občanov s vysokoškolským vzdelaním na celkovej populácii si Bulharsko, Cyprus, Estónsko a Litva počínali lepšie alebo porovnateľne ako priemer EÚ. Zamestnanosť v informačno-technologickom sektore v ČR, Maďarsku, Poľsku a Slovinsku sa rovnala, resp. prevýšila priemer EÚ. „Priemerný trend v kandidátskych krajinách prevyšuje priemerný trend v EÚ pre päť z desiatich porovnateľných indikátorov,“ uvádza správa. EK však v správe upozorňuje, že viaceré krajiny zaznamenali negatívny trend výdavkov do výskumu a vývoja, čo môže zo strednodobého hľadiska zabrzdiť rozvoj inovatívnej technológie. Hoci EÚ ako celok zaostáva za USA, určité krajiny EÚ si počínajú lepšie. Švédsko a Fínsko si trvalo počínajú úspešnejšie ako USA, pričom za nimi nasledujú Holandsko a Veľká Británia. Najhoršie si však spomedzi väčších krajín EÚ počínajú Taliansko a Francúzsko.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 5. 2024

USD 1,084 0,002
CZK 24,722 0,013
GBP 0,857 0,002
HUF 387,600 1,420
CAD 1,478 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS