ČLÁNOK
Konkretizácia menového programu NBS na rok 1998
15. mája 1998

Banková rada NBS (BR NBS) schválila na svojom 14. rokovaní pod vedením guvernéra NBS Vladimíra Masára Konkretizáciu menového programu NBS na rok 1988. Dôvodom tohto kroku je úprava hodnôt menového programu podľa definitívnych údajov za predchádzajúci rok, ako aj posúdenie menového vývoja v prvých mesiacoch roku 1998. Základné zámery a ciele NBS, teda miera inflácie 5,6 % až 5,9 % a udržanie fixného nominálneho výmenného kurzu v rámci stanoveného fluktuačného pásma mínus 7 % až plus 7 %, zostávajú nezmenené. Agentúru SITA o tom informoval hovorca NBS Ján Onda. Konkretizovaný Menový program, ktorý sa na tento rok vyznačuje len miernou úpravou údajov k 31. decembru 1997, neuvažuje so zmenou nástrojov menovej politiky na rok 1998. V materiáli sa ďalej konštatuje, že doterajšia realizácia menovej politiky je opodstatnená a udržateľná. Ako uviedol J. Onda, jednou z najdôležitejších zmien je rozhodnutie BR NBS o nahradení DEM v menovom koši SKK novou menou euro s účinnosťou od 1. januára 1999. NBS tak reaguje na integračné a globalizačné trendy v Európskej únii. BR NBS ďalej schválila Správu o menovom vývoji v SR za rok 1997. Správa sa zaoberá menovým, ako aj celkovým hospodárskym vývojom v roku 1997, pričom upozorňuje aj na negatívne tendencie, ktoré sprevádzali daný rok. Menová politika v roku 1997 kontinuálne nadviazala na menové programy z predchádzajúcich rokov s cieľom udržať vonkajšiu a vnútornú stabilitu meny. Základné ciele menovej politiky v roku 1997 boli splnené. Uvedenú správu predloží NBS na rokovanie NR SR do 31. mája 1998.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 5. 2024

USD 1,083 0,003
CZK 24,748 0,066
GBP 0,852 0,003
HUF 388,050 2,620
CAD 1,481 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS