ČLÁNOK
Koniec Oldsmobilu
16. decembra 2000

General Motors je najväčším výrobcom automobilov na svete a dosahuje asi 30%-ný podiel na americkom trhu, no aj táto spoločnosť musí čeliť tvrdej konkurencii a zhoršujúcim sa trhovým podmienkam, a to nielen na americkom, ale aj na európskom kontinente.

Proces reštrukturalizácie bude naozaj tvrdý a bude sa týkať viacerých oblastí. GM sa postupne vzdá svojho tradičného a legendárneho Oldsmobilu, ktorý bol „vizitkou“ spoločnosti, no práve táto značka dlhodobo prinášala GM ťažké straty.

General Motors nesplní očakávané hospodárske výsledky a plánovaný zisk ku konci tohto roka bude nižší v porovnaní s prognózami.

O prácu príde 10 000 zamestnancov, čo je zhruba jedna desatina z celkového počtu pracovných síl GM v USA a v Európe. Táto redukcia by mala byť v Spojených štátoch i na našom kontinente „vyvážená“ a uskutoční sa už v priebehu budúceho roka – hovorí sa v oficiálnom vyhlásení General Motors.

Veľmi radikálne budú postihnuté všetky výrobné jednotky GM Vauxhall v britskom meste Luton. Tam príde o prácu 2 000 ľudí a výroba stredne veľkých rodinných automobilov sa v tomto podniku úplne zastaví v prvom štvrťroku 2002.

General Motors tvrdí, že na poklese zisku sa najviac podieľali straty európskych, ale aj ázijsko-pacifických dcérskych spoločností, čo je najviac evidentné najmä v prípade Isuzu.

GM Europe vykázal za tretí štvrťrok stratu vo výške 181 miliónov USD a táto strata sa má do konca roka ešte prehĺbiť.

Operácie v Amerike sú údajne stále ešte v „norme“, no náklady na reštrukturalizáciu dosiahnu značné rozmery. Hovorí sa o čiastke od 1,5 až do 2,5 miliardy dolárov. Istú kompenzáciu však predstavujú získané finančné zdroje za predaj výrobnej satelitnej jednotky Hughes, ktorú odkúpila firma Boeing.

Za najviac „emotívne“ sa považuje rozhodnutie o Oldsmobile, General Motors však musí generálne prehodnotiť celkové výrobné kapacity, ich výkonnosť a konkurencieschopnosť.

Veľmi tvrdé opatrenia, ktoré sa týkajú najmä výroby v britskom Lutone, však vôbec nemajú mať súvislosť s tým, že Veľká Británia stojí stále mimo eurozóny.

Prezident GM Europe Mike Burns potvrdil, že firma čelí nielen nevýraznému dopytu, ale aj poklesu cien vo Veľkej Británii a v Nemecku. Silná libra však predsa len bola jedným z motívov, prečo sa končí výroba práve v britskom Lutone.

Doteraz sa však presne nedefinovalo, akým dielom budú reštrukturalizačné náklady znášať dva hlavné „regióny“ General Motors – teda Spojené štáty a Európa.

Výkonný riaditeľ GM Rick Wagoner ale vôbec nie je pesimista. Odmieta porovnávať terajšiu situáciu s recesiou v automobilovom priemysle, ktorá sa vo vypuklej podobe prejavila pred desiatimi rokmi. Nečelíme nijakej pohrome, skrátka sme svedkami určitého oslabenia na trhu a GM nechce nič iné, iba sa štrukturálne prispôsobiť aktuálnej situácii – povedal doslova Rick Wagoner.

General Motors odhaduje, že celková produkcia automobilov v Spojených štátoch dosiahne v roku 2001 16,5 milióna až 17 miliónov kusov. Táto prognóza sa má ešte upresniť v polovici januára. Analytici hovoria, že ročná výroba 15 miliónov vozidiel predstavuje veľmi pozitívny fakt. Wall Street konštatuje, že reálnejší odhad výroby v roku 2001 je v rozpätí od 16 do 16,5 milióna automobilov.

„Vyvážené“ zníženie počtu zamestnancov v GM o 10 000 v USA a v Európe postihne americký trh práce iba veľmi relatívne, pretože podstatná časť prepustených zamestnancov v rámci GM v USA predstavuje prirodzený úbytok a väčšina z nich odíde do dôchodku.

V každom prípade však situáciu v General Motors nikto nepodceňuje. Jej stratégia sa má postupne meniť a viac zodpovedať profilu zákazníka, čo je však na značne náročnom americkom automobilovom trhu, veľmi náročná úloha. I tak má v poslednom štvrťroku 2000 dosiahnuť General Motors zisk po zdanení 550-600 miliónov dolárov, čo znamená výnos na jednu akciu približne 1,10-1,20 USD.

Prognózy však hovorili o zisku, ktorý by predstavoval výnos na jednu akciu vo výške 1,70 USD. Ide síce o pokles, ktorý ale nemožno hodnotiť ako „dramatický“.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 2. 2024

USD 1,083 0,001
CZK 25,354 0,045
GBP 0,853 0,003
HUF 388,470 1,590
CAD 1,459 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS