ČLÁNOK
Konferencia o ratingu pre laikov a odborníkov
12. decembra 2001

Rating je mierou dôveryhodnosti subjektu pre zahraničných investorov, čo si uvedomuje stále viacej slovenských podnikov, finančných inštitúcií aj miest. Tejto téme sa bude venovať konferencia Rating v strednej Európe. Bude v piatok 14. decembra 2001 v Bratislave. Cieľom konferencie je priblíženie témy ratingu odbornej verejnosti a zároveň výmena skúseností z tejto na Slovensku zatiaľ málo známej, ale za to veľmi perspektívnej oblasti spoločnosťami Moody`s Investors Service a CRA Rating Agency. Hlavnými témami konferencie budú základné aspekty suverénneho ratingu, ratingu bánk, municipalít, ako aj ratingu projektového financovania na Slovensku a v strednej Európe. Nosnou témou panelovej diskusie je rating. Konferencia je určená ako odbornej, tak aj širokej laickej verejnosti, zástupcom komerčných spoločností, municipalít a štátnej sféry.

Hlavnými prednášajúcimi budú renomovaní zástupcovia Moody`s Investors Service, najstaršej ratingovej agentúry na svete a CRA Rating Agency, lokálnej ratingovej agentúry s pôsobnosťou v Českej a Slovenskej republike, ktorá je pridruženým partnerom Moody`s Investors Service. Účasť v panelovej diskusii potvrdili Ivan Mikloš, podpredseda vlády SR pre ekonomiku, Jozef Makúch, predseda Úradu pre finančný trh, Miroslav Maxon, poslanec NR SR a člen výboru NR SR pre financie, rozpočet a menu, Ľubomír Dolgoš, podpredseda pre ekonomiku politickej strany ANO. Panelovej diskusie sa zúčastní aj Janne Thomsen, viceprezidentka Moody`s Investors Service.

Rating je vo všeobecnosti definovaný ako medzinárodne zrovnateľné hodnotenie rizika nedodržania splatnosti záväzkov daného subjektu. Hodnotený subjekt po vypracovaní ratingovej analýzy získava známku, ktorá vypovedá o miere rizika neplnenia si prijatých finančných záväzkov v budúcnosti. Hodnotený subjekt získava vďaka ratingovej analýze nielen nezávislé a objektívne informácie pre budúcich investorov, ale aj podrobné hodnotenie svojej činnosti a pozície na trhu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS