ČLÁNOK
Konečne – U.S. Steel vo VSŽ, vláda schválila rozpočet
15. októbra 2000

Ekonomické dianie na Slovensku malo v uplynulom týždni dva výrazné vrcholy. V pondelok schválila vláda návrh štátneho rozpočtu na rok 2001 a vo štvrtok akcionári VSŽ predaj hutníckych aktivít strategickému partnerovi U.S. Steel. Zatiaľ čo očakávané schválenie vstupu amerického koncernu možno považovať (dúfajme) takmer za uzatvorenie privatizácie východoslovenského hutníckeho kombinátu, rozpočet bude témou politicko-ekonomických diskusií ešte prinajmenej niekoľko týždňov.

V definitívnej vládnej verzii rozpočtu napokon o necelé 2 miliardy korún ešte na poslednú chvíľu narástli výdavky na úkor schodku rozpočtu. V pondelok schválený návrh počíta s príjmami 179,286 mld. Sk a výdavkami 216,481 mld. Sk. Predpokladaná výška schodku štátneho rozpočtu je 37,195 mld. Sk, na hrubom domácom produkte (HDP) tak tvorí 3,87 %. Schodok celej všeobecnej vlády by mal dosiahnuť 37,849 mld. Sk, čo je len šesť stotín percenta pod 4-percentnou hranicou podielu na HDP. Cenou je však aj nesystémové zvýšenie odvodov o 0,3 % do Sociálnej a o 0,5 % do zdravotných poisťovní. Okrem toho môže celkový schodok ovplyvniť aj suma 8,9 mld. Sk, ktorú vládny návrh vyčleňuje ako osobitné prípady výdavkov na diaľnice a úvery od svetovej banky a Rozvojovej banky Rady Európy. Vrátane týchto vplyvov by celkový schodok predstavoval 47,888 mld. Sk, teda 4,99 % očakávaného HDP.

Väčšinu týždňa vyplnili reakcie, sťažnosti a pochvaly na schválený materiál. Vicepremiér Ivan Mikloš už v pondelok po schválení podčiarkol transparentnosť rozpočtu, vyšší príspevok zo štátnej kasy do rozpočtov Sociálnej a zdravotných poisťovní, čiastočnú integráciu štátnych fondov a plánovanú valorizáciu miezd štátnych zamestnancov. Poukázal na pokles miery prerozdeľovania HDP na plánovaných 41 %. HZDS označilo rozpočet za „reštrikčný voči občanom“ a aj ostatné opozičné reakcie sa niesli v podobnom duchu.

Na napätosť rozpočtu upozornili i analytici. Podľa niektorých hlasov však vláda nemala odvahu výraznejšie obmedziť prerastený sociálny štát a zredukovať svoje výdavky. Národná banka Slovenska potvrdila, že plánovaný schodok je akceptovateľný a môže prísť k ďalšiemu uvoľneniu jej menovej politiky. Hoci sa vláda rozhodla v budúcom roku prikročiť i k redukcii príspevkov na stavebné sporenie, v reakciách stavebných sporiteľní zaznievalo skôr pochopenie než kritika.

Rozpočet nepodporili dvaja ministri, šéf rezortu pôdohospodárstva Pavel Koncoš a minister sociálnych vecí Peter Magvaši sa zdržali hlasovania. P. Magvaši kritizoval znižovanie sociálnych výdavkov vrátane redukcie prostriedkov určených na projekt verejnoprospešných prác o polovicu. Zmeny sa navyše podľa ministra odohrali na poslednú chvíľu. Z agrorezortu prišli nepriaznivé ohlasy z parlamentu i zo stavovských organizácií. Poukazovali najmä na nesúlad rozpočtu so zámermi koncepcie rozvoja odvetvia, ktorú vláda prednedávnom schválila.

Ďalším z nespokojných ministrov bol šéf rezortu zdravotníctva Roman Kováč, ruku však za návrh zodvihol. Dodávatelia liekov už prejavili menšiu trpezlivosť a na protest sa rozhodli koncom týždňa na 2 dni zastaviť dodávky liekov. Keďže väčšina lekární udržiava kvôli finančným problémom len minimálne zásoby liekov, i krátky výpadok sa môže negatívne prejaviť na ich dostupnosti. Reakcia zdravotných poisťovní na rozpočet bola jednoznačná – budúcoročné príjmy systému nepokryjú náklady na zdravotnú starostlivosť.

Sociálna poisťovňa na rozdiel od plánu vlády na jej vyrovnané hospodárenie schválila rozpočet so 400-miliónovým schodkom, a to v roku 2001 neráta so zvyšovaním dôchodkov. Nadväzne na štátny rozpočet schválil vo štvrtok svoj plán na rok 2001 aj Národný úrad práce (NÚP). Rozpočet úradu predpokladá celkové zdroje vo výške 12,65 mld. Sk a výdavky 11,18 mld. Sk. Na rozdiel od vlády, ktorá počíta s 16,5-percentnou mierou nezamestnanosti, vychádza NÚP z vlastných prognóz predpokladajúcich mieru nezamestnanosti 18,8 %. S rovnakou mierou nezamestnanosti ráta vo svojom rozpočte aj Sociálna poisťovňa.

Z ďalších čísel v štátnom rozpočte možno spomenúť 22,8 mld. Sk, ktoré chce vláda získať z privatizácie a použiť najmä na oddlženie a splácanie garantovaných prevzatých dlhov. V budúcom roku štát garantuje splatenie úverov vo výške 25,782 mld. Sk, z toho najviac za Slovenské elektrárne. Na financovanie istiny štátneho dlhu by z rozpočtu malo smerovať 64,4 mld. Sk a na uhradenie úrokov 23,6 mld. Sk. Na výstavbu diaľnic určil rozpočet celkovo 8,7 mld. Sk, z toho 6,5 mld. Sk získa emisiou štátnych dlhopisov.

Takmer všetci akcionári prítomní na štvrtkovom mimoriadnom valnom zhromaždení (MVZ) VSŽ, čo predstavuje vlastníkov zhruba 83 % kapitálu spoločnosti, odsúhlasili predaj hutníckych aktivít americkému koncernu U.S. Steel. Americká spoločnosť vyplatí za obchodné podiely vo firmách Steel Košice, s.r.o. a VSŽ – U.S. Steel celkom 445,5 – 495,5 mil. USD. Táto suma predstavuje prevzatie dlhu VSŽ vo výške 325 mil. USD voči veriteľským bankám, vyplatenie hotovosti vo výške 60 mil. USD splatných k dátumu ukončenia transakcie, vyplatenie daňových kompenzácií vo výške 15 mil. USD, splatných do 60 dní od ukončenia transakcie, ďalej vyplatenie 25 – 75 mil. USD v priebehu rokov 2002 až 2003 podľa hospodárskych výsledkov a vyplatenie 20,5 mil. USD v štyroch splátkach do 25. marca 2001.

Hodnota predaného majetku predstavuje celkom 23,138 mld. Sk, z čoho 20,96 mld. Sk je hodnota majetkového podielu v Steel Košice a 2,17 mld. Sk je hodnota podielu v spoločnom podniku VSŽ – U.S. Steel. Americký koncern ešte pred MVZ minulý týždeň získal takmer 14 % hlasovacích práv. Odkúpením celého podielu zamestnaneckej spoločnosti Hutník, ktorá si svojich takmer 11 % podržala až do MVZ, ale ani o deň dlhšie, sa stali Američania najväčším, takmer štvrtinovým vlastníkom VSŽ.

U.S. Steel sa zaviazala hromadne neprepúšťať, vláda sa zaviazala poskytnúť podľa súčasnej legislatívy 5-ročné úplné a ďalších 5 rokov „polovičné“ daňové prázdniny. Bezproblémové zavŕšenie niekoľkoročnej procedúry ocenili predstavitelia VSŽ, amerického investora i vlády. Na vyjadrenie svojho stanoviska, o ktorom odborníci nepochybujú, že bude súhlasné, má 30-dňovú lehotu Protimonopolný úrad SR, môže ju však predĺžiť. Vláda bude musieť rozhodnúť o ďalšom osude vyše 21 % akcií VSŽ, ktoré vlastní Transpetrol.

Popri rozpočte a VSŽ trocha zanikli ďalšie správy. V pondelok prezídium Fondu národného majetku (FNM) SR odsúhlasilo RM-Systém Slovakia, a.s. (RMS) ako víťaza tendra na vyplácanie dlhopisov FNM. Fond však v budúcom roku pravdepodobne nevydá nové dlhopisy na úhradu splatnej emisie. Slovnaft znížil od utorka ceny pohonných hmôt, keď pokles ceny ropy prevážil vplyv oslabenia koruny.

Potešili údaje Štatistického úradu SR, ktoré v utorok priniesli údaje o medziročnom raste stavebnej produkcie v auguste, druhý mesiac po sebe. Produkcia sektora sa zvýšila o 4,3 % na 6,7 mld. Sk. Tržby v maloobchode vzrástli v auguste v stálych cenách medziročne o 3,9 %, keď v bežných cenách dosiahli 41,1 mld. Sk. V stredu zverejnili štatistici informáciu o medzimesačnom raste spotrebiteľských cien v septembri o 0,6 %, čo znamená medziročne 8,7-percentnú infláciu. Jadrová inflácia predstavovala medzimesačne 0,7 % a medziročne 4,9 %. Mierny rast inflácie v septembri analytikov neprekvapil. Zvyšovanie cien ťahali predovšetkým potraviny a pohonné hmoty. Podľa štvrtkových štatistických informácií v auguste pokračoval rast priemyselnej produkcie, ktorá v porovnaní s augustom 1999 posilnila o 9,8 %, čo znamená zmiernenie rastu oproti júlu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 4. 2024

USD 1,063 0,002
CZK 25,275 0,008
GBP 0,863 0,007
HUF 393,900 1,400
CAD 1,459 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS