ČLÁNOK
Konečná kúpna cena za SLSP bude známa do konca septembra
17. septembra 2001

Definitívna cena 87,18-percentného štátneho podielu v Slovenskej sporiteľni, a.s. (SLSP), ktorý v januári získala rakúska Erste Bank, by mala byť známa do konca septembra. Ministerstvo financií SR (MF) totiž ešte neukončilo rokovania s rakúskou bankou. Ako agentúru SITA informoval štátny tajomník MF Viliam Vaškovič, v súčasnosti sa rokuje o predbežnom stanovisku audítora.

Vaškovič dodal, že podľa zmluvy o kúpe akcií má Erste Bank právo presunúť klasifikované pohľadávky zo SLSP na konsolidačné agentúry počas šiestich mesiacov po stanovení upravenej kúpnej ceny. „Ministerstvo financií predpokladá, že Erste Bank túto možnosť využije,“ povedal.

Dôvodom predĺženia rokovaní so slovenskou stranou sú podľa Erste Bank rôzne názory na výšku opravných položiek sporiteľne ku koncu minulého roku. Konečná cena za majoritu v sporiteľni pritom závisí od čistej hodnoty aktív SLSP ku koncu minulého roku, ktorá vychádza z účtovných výkazov podľa medzinárodných štandardov.

Celková predbežná kúpna cena za 87,18-percentný podiel na základnom imaní SLSP dosahuje 425 mil. EUR. Pätina ceny, čo predstavuje 85 mil. EUR, je viazaná na špeciálnom účte a má slúžiť práve na krytie prípadných úprav kúpnej ceny. Od stanovenia konečnej ceny za privatizovaný podiel v SLSP závisí aj hodnota 19,99-percentného balíka akcií SLSP, ktoré sa Erste Bank rozhodla predať Európskej banke pre obnovu a rozvoj.

Z predbežnej kúpnej ceny majoritného podielu SLSP mohla vláda uvoľniť 340 mil. EUR, čo predstavuje 14,7 mld. Sk. Dve miliardy z tejto sumy pritom zostávajú viazané na krytie prípadných strát po uplatnení možnosti odsunu klasifikovaných pohľadávok na konsolidačné agentúry. Zvyšných 12,72 mld. Sk slúži na splatenie dlhopisov Fondu národného majetku (FNM) v objeme 4,174 mld. Sk a záväzkov FNM vo výške 4,239 mld. Sk, ako aj na úhradu štátnych záruk v období do konca júla v objeme 4,306 mld. Sk.

Medzi ďalšími akcionármi SLSP okrem Erste Bank figuruje MF s takmer 10-percentným podielom a Reštitučný investičný fond s 2,82 % akcií banky.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,261 0,003
GBP 0,843 0,001
HUF 390,900 1,170
CAD 1,494 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS