ČLÁNOK
Konečná cena za podiel v SLSP by mala byť známa tento týždeň
17. októbra 2001

Definitívna cena 87,18-percentného štátneho podielu v Slovenskej sporiteľni, a.s. (SLSP), ktorý v januári získala rakúska Erste Bank, by mala byť známa už do konca tohto týždňa. Pre agentúru SITA to povedal štátny tajomník Ministerstva financií Viliam Vaškovič.

Celková predbežná kúpna cena za 87,18-percentný podiel na základnom imaní SLSP dosahuje 425 mil. EUR. Pätina ceny, čo predstavuje 85 mil. EUR, je viazaná na špeciálnom účte a má slúžiť práve na krytie prípadných úprav kúpnej ceny. Od stanovenia konečnej ceny za privatizovaný podiel v SLSP závisí aj konečná hodnota 19,99-percentného balíka akcií SLSP, ktoré Erste Bank v polovici septembra previedla na Európsku banku pre obnovu a rozvoj.

Z predbežnej kúpnej ceny majoritného podielu SLSP mohla vláda uvoľniť 340 mil. EUR, čo predstavuje 14,7 mld. Sk. Dve miliardy z tejto sumy pritom zostávajú viazané na krytie prípadných strát po uplatnení možnosti odsunu klasifikovaných pohľadávok na konsolidačné agentúry. Na to bude mať Erste Bank právo počas šiestich mesiacov od stanovenia upravenej kúpnej ceny. „Ministerstvo financií predpokladá, že Erste Bank túto možnosť využije,“ povedal Vaškovič.

Medzi ďalšími akcionármi SLSP okrem Erste Bank a EBRD figuruje MF s takmer 10-percentným podielom a Reštitučný investičný fond s 2,82 % akcií banky.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS