ČLÁNOK
Konečná cena podielu Erste Bank v SLSP je už dohodnutá
24. októbra 2001

Ministerstvo financií SR (MF) sa už dohodlo s Erste Bank na konečnej cene za 87,18-percentný podiel v Slovenskej sporiteľni, a.s. (SLSP). O jej výške a termíne podpisu zmluvy bude ministerstvo informovať neskôr. Pre agentúru SITA to povedal hovorca ministerky financií Peter Papanek.

Celková predbežná kúpna cena za 87,18-percentný podiel na základnom imaní SLSP dosahuje 425 mil. EUR. Pätina ceny, čo predstavuje 85 mil. EUR, je viazaná na špeciálnom účte a má slúžiť práve na krytie prípadných úprav kúpnej ceny. Od stanovenia konečnej ceny za privatizovaný podiel v SLSP závisí aj konečná hodnota 19,99-percentného balíka akcií SLSP, ktoré Erste Bank v polovici septembra previedla na Európsku banku pre obnovu a rozvoj.

Z predbežnej kúpnej ceny majoritného podielu SLSP mohla vláda uvoľniť 340 mil. EUR, čo predstavuje 14,7 mld. Sk. Dve miliardy z tejto sumy pritom zostávajú viazané na krytie prípadných strát po uplatnení možnosti odsunu klasifikovaných pohľadávok na konsolidačné agentúry. Na to bude mať Erste Bank právo počas šiestich mesiacov od stanovenia upravenej kúpnej ceny. Ministerstvo financií predpokladá, že Erste Bank túto možnosť využije.

Medzi ďalšími akcionármi SLSP okrem Erste Bank a EBRD figuruje MF s takmer 10-percentným podielom a Reštitučný investičný fond s 2,82 % akcií banky.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 7. 2024

USD 1,091 0,002
CZK 25,422 0,081
GBP 0,840 0,000
HUF 391,480 0,420
CAD 1,488 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS