ČLÁNOK
Koncom minulého roka indikovala Nomura, že nie je ochotná predĺžiť splatnosť preklenovacieho úveru, ktorý poskytla Vodohospodárskej výstavbe, š.p., Bratislava.
12. januára 1998

pre Vodohospodársku výstavbu, š.p., určeného na dofinancovanie výstavby vodného diela Gabčíkovo a vodného diela Žilina. Uvádza to piatkové vydanie denníka Národná obroda, ktorému tieto informácie potvrdila vedúca oddelenia medzinárodných finančných inštitúcií Ministerstva financií SR Daniela Stopková. Ministerstvo financií muselo podľa jej slov urobiť rýchle kroky v záujme získania úveru vo výške 60 mil. USD. Tieto peniaze poskytla 31. decembra 1997 Slovenská sporiteľňa, a.s. (SLSP), pretože kvôli časovej tiesni nebolo možné získať úver zo zahraničia. Úver, ktorý v apríli získala Vodohospodárska výstavba od Nomury, bol pritom splatný v ten istý deň ako podnik získal nový úver od SLSP. Splatnosť úveru od určená na 31. marca 1998, pričom Slovenská sporiteľňa poskytla podľa informácií Národnej obrody tento úver na báze trojmesačného LIBOR-u plus 4 %. LIBOR je referenčná úroková sadzba vo Veľkej Británii, ktorá sa v súčasnosti pohybuje okolo 7,5 % p.a.

Podľa D. Stopkovej ide však len o preklenovací úver, ktorý bude splatený z ďalšieho úveru poskytnutého Vodohospodárskej výstavbe na základe spomenutého uznesenia vlády. Relatívne vysoké úročenie má podľa Národnej obrody viacero dôvodov. Jedným z nich bol nedostatok času potrebného na získavanie získanie preklenovacej pôžičky. Ako však denníku povedala vedúca oddelenia medzinárodných finančných inštitúcií Ministerstva financií SR, určité riziko vyplýva i zo skutočnosti, že nesplatenie syndikovaného úveru by mohlo vyvolať tzv. cross default, čo by znamenalo okamžité ohrozenie všetkých úverov poskytnutých Slovensku. Národná obroda v závere článku pripomína, že Vodohospodárska výstavba získala v minulosti niekoľko dlhodobých pôžičiek. Úver vo výške 5,976 mld. Sk jej v roku 1995 poskytla investičná banka J. P. Morgan. Splatnosť úveru úročeného na báze LIBOR plus 1 % v rokoch 1995 a 1997 a LIBOR plus 1,25 % v ďalších troch rokoch bol stanovená na 8. decembra 2000. „Ďalší syndikovaný úver získala Vodohospodárska výstavba začiatkom roku 1997, kedy vydala emisiu dlhopisov v celkovom objeme 200 mil. USD splatnú v roku 2006 a nesúcu kupón vo výške 7,25 % p.a.,“ píše dnešné vydanie denníka Národná obroda.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

3. 10. 2023

USD 1,047 0,006
CZK 24,494 0,034
GBP 0,868 0,001
HUF 386,730 1,870
CAD 1,437 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS