ČLÁNOK
Koncom augusta nový plán speňaženia majetku SKB
10. augusta 2001

Schôdza veriteľov, ktorá sa bude zaoberať plánom speňaženia majetku skrachovanej Slovenskej kreditnej banky (SKB) sa uskutoční 21. augusta. Agentúru SITA o tom informoval predseda prezídia Fondu ochrany vkladov (FOV) Milan Horváth po prvej schôdzi členov veriteľského výboru vo veci skrachovanej banky.

Výbor podľa neho bude na schôdzi požadovať, aby nový správca konkurznej podstaty banky predkladal veriteľom všetky dokumenty týkajúce sa speňaženia majetku skrachovanej banky. Na júnovej schôdzi veriteľov SKB totiž M. Horváth nepodporil plán speňaženia, ktorý vypracoval bývalý správca konkurznej podstaty Juraj Tomášek. Podľa tohto návrhu by totiž správca mal pri speňažovaní rozhodovať sám bez priamej kontroly veriteľov. Okrem iného ako hlavné kritérium pri predaji majetku nebola stanovená cena ale doba, za ktorú bol investor ochotný zaplatiť za postúpenú pohľadávku.

Trojčlenný veriteľský výbor zložený z predstaviteľov FOV, Investičnej a rozvojovej banky a Mesta Košice sa vo štvrtok zaoberal najmä doterajším priebehom konkurzu v SKB. Okrem toho jeho členovia schválili štatút a plán činnosti výboru do konca roka 2001. „Podľa schváleného štatútu sa veriteľský výbor bude schádzať najmenej raz za dva mesiace,“ povedal M. Horváth, ktorý sa na základe hlasovania stal novým predsedom výboru.

Bilančná hodnota majetku SKB pred zavedením nútenej správy bola viac ako 10 mld. Sk, pričom počas nútenej správy bola znížená o vzájomné zápočty pohľadávok a záväzkov a o precenenie hodnoty majetku správcom pre výkon nútenej správy. Ku dňu vyhlásenia konkurzu bola bilančná hodnota SKB už len vo výške 4,2 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,261 0,003
GBP 0,843 0,001
HUF 390,900 1,170
CAD 1,494 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS