ČLÁNOK
Koncepciu daňovej reformy v rokoch 2004 až 2006 schválili
6. júna 2003

Vláda schválila návrh Koncepcie daňovej reformy v rokoch 2004 až 2006, ktorá je založená na zavedení 19-percentnej rovnej dane z príjmov právnických a fyzických osôb a jednotnej dane z pridanej hodnoty (DPH) na úrovni 19 % od budúceho roka.

Celkový dopad daňovej reformy na verejné financie v roku 2004 odhaduje Ministerstvo financií SR (MF) na úrovni 13,2 mld. Sk oproti východiskám budúcoročného štátneho rozpočtu (ŠR). Podstatný výpadok príjmov rozpočtu po zavedení 19-percentnej rovnej dane z príjmov vo výške 26,1 mld. Sk budú pritom čiastočne kompenzovať vyššie výnosy z nepriamych daní. Zjednotením DPH na úrovni 19 % by sa malo vybrať podľa kvantifikácie MF o 10,5 mld. Sk viac, ako sa plánovalo vo východiskách ŠR a zvýšené spotrebné dane by mali priniesť navyše 5,5 mld. Sk.

Príjmy budúcoročného ŠR z rovnej dane z príjmov by mali podľa prepočtov MF dosiahnuť 63,4 mld. Sk, z DPH predpokladá rezort financií vybrať do štátnej kasy 118,4 mld. Sk a zo zvýšených spotrebných daní 42,2 mld. Sk. Po vstupe SR do Európskej únie v máji 2004 pritom vznikne v príjmoch z DPH a spotrebných daní takmer dvojmesačný posun spôsobený zmenou spôsobu výberu týchto daní pri dovoze z krajín únie. Tento posun by mala podľa MF vykryť krátkodobá pôžička SR. Rast výnosu dane z nehnuteľností o 1,1 mld. Sk na 5,5 mld. Sk by sa mal dosiahnuť podľa MF aj zvýšením koeficientov, ktorými sa násobí sadzba dane pre krajské mestá.

Naopak, výpadok daňových príjmov ŠR by malo priniesť zrušenie dane z dedičstva, prevodu a prechodu nehnuteľností, a to vo výške 1,5 mld. Sk. Zdaňovaním len úžitkových motorových vozidiel príde štát podľa MF o 700 mil. Sk a zrušenie miestneho poplatku z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov spôsobí podľa prepočtov výpadok 430 mil. Sk. Na odškodnenie dôchodcov, ako čiastočná kompenzácia zvýšenia DPH zo 14 % na 19 %, by sa malo použiť 1,6 mld. Sk. Ostatné skupiny obyvateľstva budú podľa MF kompenzované zmenami v sociálnom systéme.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 1. 2021

USD 1,216 0,000
CZK 26,152 0,058
GBP 0,890 0,004
HUF 357,610 0,230
CAD 1,546 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS