ČLÁNOK
Koncepcia letectva SR o transformácii medzinárodných letísk
22. marca 2001

Koncepcia rozvoja leteckej dopravy SR, ktorú už schválilo Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (MDPT), predpokladá v prvej fáze transformáciu slovenských medzinárodných letísk na akciové spoločnosti s účasťou štátu a príslušného mesta a ich následnú privatizáciu. Ministerstvo koncepciu do konca marca predloží na rokovanie vlády. Na štvrtkovej tlačovej besede o tom informoval minister dopravy Jozef Macejko. Ukončenie prvej fázy transformácie rezort dopravy predpokladá do konca prvého polroka 2002.

V druhej fáze by sa mala časť spoločnosti buď priamo odpredať strategickému investorovi, alebo by sa mal zabezpečiť vstup strategického investora prostredníctvom navýšenia základného imania. Záujem o bratislavské letisko podľa J. Macejka prejavilo okrem iných napríklad Viedenské letisko. Pre rozvoj prevádzky letísk ministerstvo dopravy podporuje zníženie súčasných letiskových poplatkov a zrušenie dane z pridanej hodnoty a ciel pri dovoze lietadiel do SR.

Podľa slov ministra nechce mať štát účasť v žiadnej leteckej spoločnosti. Naopak, chce vytvoriť priestor pre všetkých leteckých dopravcov. Aj z tohto dôvodu rezort dopravy prerokuje do 15. apríla postupy štátu ohľadom tretinovej majetkovej účasti v Slovenských aerolíniách, a.s., pričom termín na ukončenie majetkovej účasti štátu v tejto spoločnosti je stanovený na 30. jún 2001. V súčasnosti ministerstvo rokuje so spoločnosťou Wili Group o predaji svojho podielu. Vstup na slovenský trh v júli 2001 s lietadlami Boeing 737 podľa slov J. Macejka ohlásila aj spoločnosť Sky Europe Airlines, ktorá už podala žiadosť o registráciu na Letecký úrad SR. Ako dodal, napríklad na vnútroštátnej linke Bratislava – Košice v súčasnosti lieta aj českí dopravca ČSA.

Nesúhlas s koncepciu rozvoja leteckej dopravy na Slovensku bol v decembri aj príčinou odvolania šéfa sekcie civilného letectva ministerstva Branislava Kvasnicu. B. Kvasnica podporoval zachovať silný vplyv štátu na letiská, pretože v opačnom prípade by štát podľa jeho slov stratil možnosť vplývať na podmienky, a teda aj objem premávky na letiskách. Snahu ministerstva privatizovať letiská odôvodňoval osobnými záujmami nátlakových skupín. B. Kvasnica vo svojej koncepcii, ktorú porada ministra v októbri minulého roka neschválila, podporoval liberalizáciu slovenského leteckého trhu a podporu vstupu zahraničných leteckých spoločností na slovenský trh. Menšie letiská by mali do roku 2002 prejsť pod správu vyšších územných celkov. Štátny tajomník ministerstva Štefan Balog označil túto koncepciu za neprijateľnú z dôvodu jej nedostatočnej a nekomplexnej rozpracovanosti. B. Kvasnica navrhol aj definovanie Bratislavy ako „lacného“ letiska, čo by mohlo zvýšiť záujem o využívanie jeho služieb a prispieť k oživeniu leteckej dopravy na Slovensku, najmä vďaka tzv. „low cost“ spoločnostiam.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 5. 2024

USD 1,088 0,004
CZK 24,655 0,078
GBP 0,851 0,000
HUF 382,780 1,920
CAD 1,482 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS