ČLÁNOK
Komu (ne)prospievajú poplatky Strediska cenných papierov SR
3. apríla 2001

Prezídium Asociácie bánk na svojom zasadnutí dňa minulý týždeň okrem iného schválilo postup generálneho tajomníka AB Ing. Miroslava Marenčíka a jeho vyjadrenie, ktorým tlmočil odborné Stanovisko Komisie pre peňažný a kapitálový trh pri AB. Komisia podporila Asociáciu obchodníkov s cennými papiermi a Asociáciu správcovských spoločností, ktorá združuje firmy spravujúce podielové fondy. Protestovali proti zvyšovaniu poplatkov Strediska cenných papierov SR na základe schváleného dodatku k platnému cenníku platného od 1. apríla tohto roku. Považujú ho za neopodstatnené a zasahujúce do rozvoja domáceho kapitálového trhu.

Jednostranné opatrenie strediska môže mať podľa AOCP a ASS za následok presun finančných prostriedkov investorov z domácich cenných papierov do zahraničných, čo domácemu kapitálovému trhu rozhodne neprospeje.

Stredisko cenných papierov SR sa má zaoberať evidenciou a správou majetkových účtov cenných papierov. Cenné papiere sú všetky vydané a prinajmenej evidované v zaknihovanej podobe, teda vo forme elektronického zápisu v databáze. Databázu pre SCP spravuje a jej softvér obnovuje spoločnosť Brevity, s. r. o. Bratislava. Zmluvu do konca roku 2003 s ňou podpísalo bývalé vedenie SCP. Väčšinovým vlastníkom spoločnosti Brevity je spoločnosť PULI.

Brevity, s. r.o. Bratislava ročne inkasuje od Strediska cenných papierov SR 48 miliónov korún a nie je jedinou firmou, ktorá má obchodné vzťahy s SPC. Čím sú známe firmy Brevity a PULI v oblasti podnikania? Dodávkami pre štátom kontrolované organizácie. Okrem Strediska cenných papierov SR je ich odberateľom jej služieb a tovarov Ministerstvo školstva SR a Ministerstvo zdravotníctva SR.

Brevity sa stala podľa Obchodného vestníka víťazom tendra Ministerstva školstva na dodávku výpočtovej techniky v rámci programu Infovek. Ide o program platený z prostriedkov Európskej únie. Išlo o dodávku 250 počítačov pre žiakov, 75 pre učiteľov, 75 serverov a 75 lokálnych staníc.

Spolu s názvom PULI sú v obchodnom registri uvedené firmy s prívlastkami consulting, real, či medical. Všetky sídlia takmer na tej istej adrese na Miletičovej ulici v Bratislave. Firma PULI medical patrí medzi jedného z najväčších dodávateľov zdravotníckej techniky pre Ministerstvo zdravotníctva SR. Podľa Obchodného vestníka ide o úspešnú spoločnosť, pretože sa stala víťazom niekoľkých desiatok verejných súťaží vypísaných ministerstvom.

Brevity nie je jediným dodávateľom služieb pre Stredisko cenných papierov SR. Okrem toho má SCP obchodné vzťahy so spoločnosťou Depozit, a.s. so sídlom v Soblahove, obci je pri Trenčíne. Štatutárnym orgánom tejto spoločnosti je v súčasnost Ľubica Strnádová. Do 22. augusta 2000 bol jej štatutárom Ondrej Strnád, súčasný generálny riaditeľ Stavebnej sporiteľne ČSOB, v minulosti riaditeľ Podniku výpočtovej techniky, a.s. Bratislava, ktorý je v súčasnosti v likvidácii. Okrem nej je členkou orgánov tejto akciovej spoločnosti Stanislava Labátová. Ján Labát bol kedysi námestníkom generálneho riaditeľa PVT. Tento podnik bol kedysi vlastníkom RM-Systému Slovakia a poskytoval služby Stredisku cenných papierov SR. Depozit spravuje záložné databázy SCP.

Vzťahy medzi SCP a firmou Depozit sú predmetom obchodného tajomstva, nie však štátneho. Zo vzťahov medzi firmami Brevity, Depozit a SCP je zrejmé, že náplň činnosti SCP pre túto firmu dodávajú externisti.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 5. 2024

USD 1,088 0,004
CZK 24,655 0,078
GBP 0,851 0,000
HUF 382,780 1,920
CAD 1,482 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS