ČLÁNOK
Kompenzácia štátnej záruky za IPB bola nezákonná
31. augusta 2001

Zmluva o kompenzácii štátnej záruky, upravujúca výšku vyrovnania, ktoré Československá obchodní banka (ČSOB) zaplatí ministerstvu financií za poskytnutie štátnej záruky za aktíva skrachovanej banky Investiční a Poštovní banka (IPB), nie je v súlade so zákonom o verejnej podpore. Agentúre ČIA to oznámil predseda Úradu pre ochranu hospodárskej súťaže (ÚOHS) Josef Bednář. Podľa námestníka ministra financií Eduarda Janotu to znamená, že dokument o kompenzácii štátnej záruky budú musieť upraviť.

Podľa ÚOHS je časť dokumentu s prehlásením o kompenzácii v rozpore so zákonom o verejnej podpore a so záväzkami, ktoré pre ČR vyplývajú z Európskej dohody. Problém spočíva v tom, že pokiaľ bude cena za IPB, ktorá zatiaľ nie je vyčíslená, kladná, potom sa uhradí akcionárom IPB zo štátneho rozpočtu a garancia sa skráti. „Pri tvorbe materiálov, súvisiacich s prevzatím IPB, sme vychádzali z toho, že cena IPB bude záporná,“ obhajoval existenciu protiprávneho dokumentu Janota.

Ministerstvo financií preto pred mesiacom požiadalo ÚOHS o udelenie výnimky zo zákona o verejnej podpore, aby mohla vláda túto zmluvu schváliť a umožniť tak pokračovanie reštrukturalizácie aktív IPB. Neudelenie výnimky vysvetlil Bednár tým, že by zvýhodňovala určité druhy podnikania a hrozilo by narušenie hospodárskej súťaže, pretože príjemca podpory je poprednou českou bankou s významným podielom na trhu úverov a vkladov. Poskytnutie podpory by mohlo zasiahnuť aj obchod medzi ČR a štátmi Európskej únie, pretože ČSOB sa zameriava na zahraničné platobné operácie pre spoločnosti, obchodujúce na medzinárodných trhoch.

Cena IPB v okamihu uvalenia nútenej správy nebola doposiaľ vyčíslená. Oceňovateľ, poverený núteným správcom, vyčíslil cenu IPB ako kladnú, ale oceňovateľ ČSOB ako zápornú. Tretí oceňovateľ sa zatiaľ nevyjadril.

Štát rozhodol v júni minulého roku o prevedení aktív a pasív IPB na ČSOB po tom, ako sa IPB dostala do vážnych finančných problémov a skončila v nútenej správe. Za všetky aktíva IPB sa pritom štát banke ČSOB zaručil. Za túto záruku zaplatí ČSOB asi 10 miliárd korún. Celkové náklady štátu na riešenie situácie IPB odhaduje minister financií Jiří Rusnok na 95 mld. CZK. Podľa informácií ministerstva financií sa do Konsolidační banky prevedie 45 mld. CZK takzvaných čiernych aktív. Ďalších 127 mld. CZK si ČSOB zatiaľ ponechá v bilancii a o ich prípadnom prevode rozhodne neskôr. ČSOB si určite ponechá aktíva vo výške 105 mld. CZK.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 2. 2024

USD 1,083 0,001
CZK 25,354 0,045
GBP 0,853 0,003
HUF 388,470 1,590
CAD 1,459 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS