ČLÁNOK
Komoditnú štruktúru vývozu SR nepovažuje NBS za priaznivú
1. februára 2002

Vývoj zahraničného obchodu Slovenskej republiky (SR) za január až december 2001 ovplyvnili vonkajšie faktory, ako spomaľovanie rastu obchodných partnerov SR a ceny surovín, ako aj vnútorné faktory, medzi ktoré patrí stupeň reštrukturalizácie ekonomiky a celkový charakter produkcie SR. Informovala o tom Národná banka Slovenska (NBS).

Komoditnú štruktúru vývozu v minulom roku, ktorý medziročne vzrástol o 62,2 mld. Sk na 610,7 mld. Sk, nie je možné podľa NBS považovať za priaznivú, keďže ju tvoria produkty s nízkou pridanou hodnotou na báze polotovarov alebo výrobky pre medzispotrebu. Tie sú pritom citlivé na vývoj ekonomických cyklov v krajinách našich obchodných partnerov. Ďalšiu časť vývozu podľa NBS tvorili dovozne náročné tovary alebo suroviny, ktoré sú citlivé nielen na vývoj svetových cien ale aj na fázu ekonomického vývoja dovozcov. Pod spomalenie rastu slovenského exportu sa v minulom roku podpísal predovšetkým pokles vývozu motorových vozidiel. Vývoz ostatných komodít síce rástol, ale pomalšie ako v roku 2000.

Dovoz sa medziročne zvýšil o 123,6 mld. Sk na 713,9 mld. Sk, čo je len mierne zvýšenie oproti roku 2000. Zatiaľ, čo na raste dovozu v roku 2000 sa podieľali predovšetkým nerastné palivá, v uplynulom roku išlo hlavne o komodity, ktoré súvisia s rastom investičného dopytu. Dovoz, na raste ktorého sa podieľali aj výrobky pre konečnú spotrebu, ovplyvnila podľa NBS aj štruktúra produkcie SR. Súviselo to s uspokojovaním odloženej spotreby domácností z predchádzajúcich dvoch rokoch. Vzhľadom k výraznému podielu dovozov technologického charakteru je podľa centrálnej banky možné očakávať, že časť z nich prispeje k zlepšeniu vývoznej strany obchodnej bilancie.

Vývoj zahraničného obchodu Slovenskej republiky sa v roku 2001 vyznačoval postupným narastaním deficitu obchodnej bilancie. Predstih tempa rastu dovozu pred vývozom, ktorý sa v priebehu roka kontinuálne zvyšoval, spôsobil, že deficit obchodnej bilancie dosiahol 103,2 mld. Sk. V medziročnom porovnaní sa zvýšil o 61,5 mld. Sk. Za január až december vývoz tovaru zo SR dosiahol 610,7 mld. Sk pri medziročnom raste o 11,3 %. Dovoz za rovnaké obdobie predstavoval 713,9 mld. Sk a medziročne vzrástol o 20,9 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

3. 12. 2020

USD 1,215 0,009
CZK 26,420 0,009
GBP 0,904 0,001
HUF 357,630 0,230
CAD 1,569 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS