ČLÁNOK
Komisia vybrala finálnu alternatívu privatizácie Slovenských elektrární
21. marca 2003

Komisia pre prípravu privatizácie Slovenských elektrární (SE) odporucila vláde SR schválit finálnu alternatívu privatizácie Slovenských elektrární, a.s. (SE), ktorá spocíva v sprivatizovaní 49-percentných majetkových podielov v novovytvorených dcérskych spolocnostiach elektrární. Túto alternatívu navrhoval aj privatizacný poradca PricewaterhouseCoopers. Informovala o tom hovorkyna ministra hospodárstva SR Katarína Ševcíková.

SE budú vlastnit 100 % akcií novovytvorených dcérskych spolocností. Komisia navrhla aj postupnost krokov, ktoré si privatizácia elektrární následne vyžiada. Súcastou odporúcaní je aj zoznam objektov, ktoré by aj po privatizácií mali zostat v majetku materskej spolocnosti, resp. v spolocnosti, ktorá ostane úplne v rukách štátu.

Ani jeden zo záujemcov, ktorí podali v septembri predbežné ponuky, nevyjadrili záujem o SE ako celok. Potenciálni investori tiež mali menší záujem o jadrové zdroje. Komisia by mala v budúcnosti zostavit z predbežných ponúk skrátený zoznam záujemcov o privatizáciu SE, ktorí budú môct vykonat v SE due diligence. Po ukoncení hlbkového auditu záujemcovia predložia záväzné ponuky.

Predpokladá sa, že predbežný záujem prejavili súcasní investori do slovenských rozvodných sietí, ktorými sú francúzska skupina EDF a nemecké koncerny E.ON a RWE. Z Velkej Británie by sa o kúpu podielu v SE mohli uchádzat spolocnosti International Power a British Energy. Taktiež nie je vylúcené, že záujem prejavili aj taliansky Enel, ktorý už v minulosti prejavil záujem o slovenské distribucné spolocnosti. Okrem ôsmich strategických európskych investorov sa o SE zaujímali ako financní investori Európska banka pre obnovu a rozvoj a Medzinárodná financná korporácia (IFC), investicná divízia Svetovej banky.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 1. 2021

USD 1,216 0,006
CZK 26,094 0,031
GBP 0,886 0,001
HUF 357,380 0,000
CAD 1,535 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS