ČLÁNOK
Komisia pri MF vylúčila z tendra na pokladnicu ponuku SBS
26. marca 2002

Výberová komisia pri Ministerstve financií SR (MF) vyhodnocovala v tendri na dodávku systému štátnej pokladnice len ponuku spoločnosti Hewlett-Packard GmbH (HP). Z rokovacieho konania totiž vylúčila ponuku Siemens Business Services GmbH & Co (SBS), ktorá podľa komisie nespĺňa požiadavky obstarávateľa na predmet obstarávania a tiež nerešpektuje zmluvné a obchodné podmienky stanovené v súťažných podkladoch. Informoval o tom hovorca ministra financií Peter Papanek. „SBS môže proti vylúčeniu namietať do 10 dní od doručenia oznámenia o vylúčení na Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO),“ uviedol.

Rezort financií ako obstarávateľ zverejní podľa Papanka výsledok rokovacieho konania v tendri na dodávku systému štátnej pokladnice až po ukončení lehoty viazanosti 30. apríla 2002. Lehota viazanosti ponúk je termín, do kedy musia záujemcovia o dodávku systému pokladnice garantovať svoje ponuky. Do tohto termínu musia uchádzači zaručiť tak ponúknutú cenu, ako aj ponúknuté technické a systémové vybavenie pokladnice. Lehotu viazanosti ponúk určuje vo verejnej súťaži obstarávateľ na svoju ochranu a pri každom prerušovaní alebo zdržiavaní tendra sa termín posúva.

Ponuky SBS a HP hodnotil obstarávateľ už štvrtýkrát. Minister financií po analýze posledného rozhodnutia ÚVO v tendri na dodávku systému ŠP, v ktorom úrad tretíkrát potvrdil v súvislosti s vyhodnocovaním ponúk porušenie zákona o verejnom obstarávaní a zrušil rozhodnutie komisie o víťazstve HP, zriadil 11. marca novú výberovú komisiu. Minister zároveň požiadal ÚVO o predĺženie lehoty na vyhodnotenie ponúk z 15 na 40 dní.

Projekt štátnej pokladnice s hodnotou vyššou ako 1 mld. Sk sa financuje prostredníctvom programu Phare v objeme 160 mil. Sk a zo zdrojov štátneho rozpočtu. Ten vyčlenil na tento účel v minulom roku 470 mil. Sk. Zvyšná časť finančných prostriedkov sa má získať zo zdrojov tohtoročného štátneho rozpočtu. Zavádzanie projektu do praxe by malo trvať približne 14 mesiacov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS