ČLÁNOK
Komisia pre transformáciu ŽSR prerokuje jej novú verziu
16. júna 2000

Železnice SR (ŽSR) predložia do 3. júla možnosti postupného vyčleňovania jednotlivých činností ŽSR ako samostatných právnych subjektov. Cieľom uvedeného postupu je vytvorenie viacerých životaschopných spoločností, čo má umožniť pomernú kapitalizáciu pohľadávok a vyrovnania záväzkov. Širšie spektrum podnikania umožní zachovať čo najväčšiu zamestnanosť v ŽSR. Vyplýva to zo záverov prvého zasadnutia transformačnej komisie, ktorú vymenoval minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Jozef Macejko, aby komplexne posúdila Projekt transformácie a reštrukturalizácie ŽSR. Agentúru SITA o tom informoval riaditeľ Tlačového odboru MDPT SR Pavol Prikryl.

Komisiu tvorí 12 členov (10 za MDPT a dvaja za ŽSR) a jej predsedom je štátny tajomník rezortu dopravy Michal Balog. Podľa navrhovaného projektu transformácie ŽSR by po transformácii mali vzniknúť dve spoločnosti, a to ŽSR, a.s. a Železničná spoločnosť (ŽS). Železnice prepustia podľa návrhu spolu 13 tisíc osôb. Zo ŽSR, a.s. by malo odísť 2 753 zamestnancov. Ďalších 8 717 prepustí novovytvorená ŽS, ktorá si ponechá 1 719 zamestnancov. Prepustení zamestnanci môžu prejsť napríklad do dodávateľských spoločností ŽSR.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS