ČLÁNOK
Komisia odporučila troch poradcov pre privatizáciu REP
26. júna 2001

Komisia pre výber poradcov pre privatizáciu troch rozvodných energetických podnikov (REP) odporučila víťazov všetkých troch tendrov. Poradcom pre privatizáciu Západoslovenských energetických závodov (ZSE) by sa mala stať CA IB Securities, a.s., o.c.p. Poradcom pre privatizáciu Stredoslovenských energetických závodov (SSE) by sa mala stať HSBC Investment Bank plc. a pre privatizáciu Východoslovenských energetických závodov (VSE) by mala byť poradcom BNP Paribas. O odporúčaní komisie ešte budú rokovať orgány Fondu národného majetku SR (FNM). Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa fondu Tatjana Lesajová.

Vláda 20. júna súhlasila so spôsobom privatizácie ZSE. Rozvodný energetický závod sa rozčlení na tri akciové spoločnosti Západoslovenská energetika, Bratislavská teplárenská a Trnavská teplárenská. Akciové spoločnosti by mal fond založiť k 1. júlu. V Západoslovenskej energetike je na privatizáciu určených 49 % akcií. Pri teplárenských spoločnostiach by sa časť zo 49 % akcií mala bezodplatne previesť na príslušné obce. Pri zakladaní akciových spoločností by na FNM mal prejsť majetok ZSE v celkovom objeme 6,881 mld. Sk. Pri Západoslovenskej energetike to bude 5,152 mld. Sk, Bratislavskej teplárenskej 1,122 mld. Sk a Trnavskej teplárenskej 606,3 mil. Sk. Rozhodnutie o privatizácii Západoslovenskej energetiky by malo padnúť do konca roka, spôsob naloženia so 49 % oboch teplárenských spoločností bude známy v priebehu budúceho roka.

Pracovná komisia Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR (MSPNM) 14. júna schválila základný privatizačný projekt VSE. Komisia súčasne odporučila ministerke privatizácie Márii Machovej vydať rozhodnutie o ich privatizácii. Návrh na vydanie rozhodnutia by mala ministerka Machová predložiť na najbližšie rokovanie Porady ekonomických ministrov a následne na schválenie vláde. Majetok VSE určený na privatizáciu predstavuje podľa projektu hodnotu 2,77 mld. Sk.

Pracovná komisia MSPNM by mala schváliť privatizačný projekt Stredoslovenských energetických závodov v najbližšom období. V prípade SSE aj VSE je na privatizáciu určených rovnako 49 % akcií. Návrh na rozhodnutie vlády o predaji akcií by sa mal v prípade VSE podať do konca novembra a v prípade SSE do konca roka.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

25. 9. 2020

USD 1,163 0,001
CZK 27,107 0,092
GBP 0,913 0,001
HUF 363,160 1,290
CAD 1,556 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS