ČLÁNOK
Komerční banka Bratislava, a.s. (KBB) dosiahla v minulom roku zisk po zdanení 30,963 mil. Sk
4. mája 2000

Na tomto výsledku sa podieľal predovšetkým viac ako dvojnásobný rast úrokových výnosov a približne trojnásobný rast čistých ostatných výnosov banky. V tomto roku banka uvažuje s ďalším nárastom zisku, avšak miernejším ako v roku 1997. Agentúru SITA o tom informoval predseda predstavenstva a generálny riaditeľ KBB Marián Šedo. KBB v roku 1997 vytvorila rezervy a opravné položky vo výške zhruba 23,6 mil. Sk, čím si vytvorila priestor pre pokrytie prípadných strát v budúcnosti. K ultimu roku 1997 totiž evidovala klasifikované pohľadávky vo výške 0,3 % z vykázaného stavu úverov. Ako uviedol M. Šedo, podobným spôsobom chce postupovať aj v tomto roku. Hodnota bilančnej sumy sa v priebehu minulého roku zvýšila o 3,168 mld. Sk na úroveň 6, 353 mld. Sk. Stav poskytnutých úverov k 31. decembru minulého roku predstavoval 1,495 mld. Sk. V porovnaní s rokom 1996 sa zvýšil o zhruba 587,2 mil. Sk. Klientske vklady dosiahli objem 1,494 mld. Sk, pričom podiel termínovaných vkladov bol 53,1 %. Výrazne sa zvýšil podiel KBB na platobnom styku medzi SR a ČR, keď dosiahol 7,3 %. V roku 1996 to bolo 3,5 %. Kapitálová primeranosť KBB dosiahla vlani 22,5 %. V roku 1996 to bolo 27,9 %. Základné imanie spoločnosti k 31. decembru 1997 predstavovalo 500 mil. Sk. Podľa M. Šeda banka uvažuje, že v priebehu ďalších troch rokov by malo dôjsť k jeho postupnému navyšovaniu až na úroveň 1 mld. Sk. Spoločnosť je 100-percentnou dcérou Komerční banky, a.s., Praha. Podľa vyjadrenia M. Šeda materská spoločnosť uvažuje o ponechaní zisku v KBB a jeho postupnej kapitalizácii.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

5. 8. 2022

USD 1,023 0,005
CZK 24,581 0,078
GBP 0,843 0,000
HUF 393,780 2,200
CAD 1,319 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS