ČLÁNOK
Komerčné banky ku koncu júna so ziskom 9 mld. Sk
1. augusta 2001

Bankový sektor hospodáril počas prvého polroka so ziskom 9,035 mld. Sk, pričom na konci júna minulého roku ešte vykazoval stratu 613 mil. Sk. Väčšina bánk pritom dosiahla zisk v celkovej výške 9,46 mld. Sk, ten však znížila strata časti bankového sektora v objeme 425,3 mil. Sk. Komerčné banky ku koncu mája vytvorili 13,421 mld. Sk rezerv a opravných položiek a rozpustili 20,722 mld. Sk. Vyplýva to z údajov zverejnených Národnou bankou Slovenska.

Bilančná hodnota bankových domov pôsobiacich na slovenskom trhu predstavovala ku koncu júna 866,295 mld. Sk, medziročne tak vzrástla o 8,5 %. Komerčné banky evidovali na konci júna 180,872 mld. Sk štandardných úverov poskytnutým klientom, štandardné pohľadávky s výhradou boli vo výške 33,632 mld. Sk. Hrubý objem klasifikovaných pohľadávok bol 82,185 mld. Sk. Zhruba 80 % z nich však kryli vytvorené opravné položky. Neošetrená časť klasifikovaných úverov predstavovala 16,479 mld. Sk, v minulom roku predstavovala až 40 mld. Sk.

Komerčné banky držali k ultimu júna v obchodovateľnej zásobe cenných papierov 215,214 mld. Sk, investičné cenné papiere a vklady predstavovali 112,778 mld. Sk. Na účtoch v iných komerčných bankách držali banky 141,24 mld. Sk a na účtoch peňažných rezerv v centrálnej banke 27,366 mld. Sk.

Vklady a úvery od klientov sa na celkovej hodnote pasív bankového sektora podieľali viac ako 65 percentami, keď predstavovali 564,565 mld. Sk. Medziročne tak stúpli o 13,8 %. Účty ostatných bánk tvorili z celkových zdrojov 65,875 mld. Sk a účty emisných bánk a šekové poštové účty 32,171 mld. Sk. Základné imanie bánk bolo 55,307 mld. Sk a dlhodobé záväzky zahraničných pobočiek voči centrálam 4,824 mld. Sk. Rezervy bankového sektora predstavovali 21,255 mld. Sk. Negatívne na výšku pasív pôsobila neuhradená strata minulých rokov, ktorá bola ku koncu júna vo výške 42,667 mld. Sk. Nerozdelený zisk z minulého obdobia predstavoval 8,234 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS