ČLÁNOK
Komerčné banky hospodárili za polrok so ziskom 5,579 mld. Sk
30. júla 2002

Bankový sektor hospodáril počas prvého polroka so ziskom 5,579 mld. Sk, čo oproti rovnakému obdobiu minulého roku predstavuje pokles o 38,2 %. Väčšina bánk pritom dosiahla zisk v celkovej výške 5,584 mld. Sk, ten však znížila strata časti bankového sektora v objeme 4,8 mil. Sk. Komerčné banky ku koncu júna vytvorili 9,34 mld. Sk rezerv a opravných položiek a rozpustili 10,523 mld. Sk. Vyplýva to z údajov zverejnených Národnou bankou Slovenska.

Bilančná hodnota bankových domov pôsobiacich na slovenskom trhu stúpla medziročne o 7,3 % a ku koncu júna predstavovala 929,880 mld. Sk. Komerčné banky evidovali na konci júna 210,682 mld. Sk štandardných úverov poskytnutým klientom, štandardné pohľadávky s výhradou boli vo výške 41,030 mld. Sk. Hrubý objem klasifikovaných pohľadávok bol 41,084 mld. Sk, čo je približne polovica úrovne na konci júna minulého roku. Zhruba 70 % z nich kryli vytvorené opravné položky. Neošetrená časť klasifikovaných úverov predstavovala 12,260 mld. Sk.

Komerčné banky držali k ultimu júna v obchodovateľnej zásobe cenných papierov 269,465 mld. Sk, investičné cenné papiere a vklady predstavovali 104,428 mld. Sk. Na účtoch v iných komerčných bankách držali banky 115,508 mld. Sk a na účtoch peňažných rezerv v centrálnej banke 27,994 mld. Sk.

Vklady a úvery od klientov sa na celkovej hodnote pasív bankového sektora podieľali viac ako 65,7 percentami, keď predstavovali 610,961 mld. Sk. Medziročne tak stúpli o 8,2 %. Účty ostatných bánk tvorili z celkových zdrojov 79,870 mld. Sk a účty emisných bánk a šekové poštové účty 17,514 mld. Sk. Základné imanie bánk bolo 38,762 mld. Sk a dlhodobé záväzky zahraničných pobočiek voči centrálam 2,454 mld. Sk. Rezervy bankového sektora predstavovali 23,331 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 5. 2024

USD 1,085 0,002
CZK 24,738 0,010
GBP 0,852 0,000
HUF 387,080 0,970
CAD 1,483 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS