ČLÁNOK
Komerčné banky hospodárili do augusta so ziskom 7,3 mld. Sk
27. septembra 2002

Bankový sektor hospodáril za osem mesiacov so ziskom 7,3 mld. Sk, čo oproti rovnakému obdobiu minulého roku predstavuje pokles o 22,9 %. Všetky banky pritom dosiahli zisk. Komerčné banky ku koncu augusta vytvorili 12,4 mld. Sk rezerv a opravných položiek a rozpustili 15,1 mld. Sk. Vyplýva to z údajov zverejnených Národnou bankou Slovenska.

Bilančná hodnota bankových domov pôsobiacich na slovenskom trhu stúpla medziročne o 12,5 % a ku koncu augusta predstavovala 994,34 mld. Sk. Komerčné banky evidovali na konci augusta 216,854 mld. Sk štandardných úverov poskytnutým klientom, štandardné pohľadávky s výhradou boli vo výške 41,38 mld. Sk. Hrubý objem klasifikovaných pohľadávok bol 39,495 mld. Sk, čo je približne polovica úrovne z konca augusta minulého roku. Zhruba 70 % z nich kryli vytvorené opravné položky. Neošetrená časť klasifikovaných úverov predstavovala 11,528 mld. Sk.

Komerčné banky držali k ultimu augusta v obchodovateľnej zásobe cenných papierov 287,799 mld. Sk, investičné cenné papiere a vklady predstavovali 106,248 mld. Sk. Na účtoch v iných komerčných bankách držali banky 101,795 mld. Sk a na účtoch peňažných rezerv v centrálnej banke 27,146 mld. Sk.

Vklady a úvery od klientov sa na celkovej hodnote pasív bankového sektora podieľali takmer 63 percentami, keď predstavovali 626,19 mld. Sk. Medziročne tak stúpli o 7,6 %. Účty ostatných bánk tvorili z celkových zdrojov 66,605 mld. Sk a účty emisných bánk a šekové poštové účty 15,823 mld. Sk. Základné imanie bánk bolo 39,092 mld. Sk a dlhodobé záväzky zahraničných pobočiek voči centrálam 2,454 mld. Sk. Rezervy bankového sektora predstavovali 23,225 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

13. 6. 2024

USD 1,078 0,002
CZK 24,699 0,013
GBP 0,845 0,001
HUF 396,480 1,200
CAD 1,482 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS