ČLÁNOK
Koľko stoja intervencie NBS?
24. júna 2002

Národná banka v uplynulých dvoch týždňoch intervenovala v prospech koruny spolu štyri krát, prvý raz symbolicky (čo do objemu) v utorok 11. júna, o týždeň neskôr už ale aktívnejšie v pondelok 17. júna a pri treťom aktívnom dni na trhu v utorok 18. júna intervenovala NBS v prospech koruny kontinuálne v dvoch masívnych vlnách. Úspešne sa jej tak podarilo kurz koruny voči Euru „zdisciplinovať“ pod úrovňou 44,50 EUR/SKK.

Informácia, ktorú guvernér NBS odmietol potvrdiť je objem intervencií centrálnej banky. NBS podľa Juska „nemôže v súčasnosti zverejniť tieto informácie, pretože by sa z hľadiska výkonu menovej politiky a intervencií sťažil manévrovací priestor obchodníkov NBS na devízovom trhu“. Centrálni bankári by neradi svojim „protihráčom“ hneď prezradili, koľko ich rázny zákrok na obranu kurzu koruny stál.

V piatok NBS zverejnila pravidelnú informáciu o výške svojich devízových rezerv k strede 19. júna. Vzhľadom na dĺžku medzibankového zúčtovania transakcií (vrátane intervenčných), ktoré trvá dva dni, sa do tejto informácie dostali len prvé dve z intervencií NBS. Tie sa zákonite odrazili na jej devízovej pozícii. Pozornejšou analýzou tak možno guvernérom utajovaný údaj devíz použitých na obranu koruny odhadnúť.

K strede 19. júna dosahovali devízové rezervy NBS 4,854 mld. USD, čo oproti uplynulej strede predstavuje pokles o 89 mil. USD. Tento údaj je však potrebné podrobiť niekoľkým úpravám. V prvom rade treba od celkových devízových rezerv odpočítať 1,13 mil. Trójskych uncí slovenského zlata (asi 35,1 tony), ktoré sa podľa metodiky ECB oceňuje pre účely pravidelnej štatistiky trhovou cenou, ktorá vďaka rastúcemu geopolitickému napätiu a prepadu cien amerických akcií rastie. Držba zlata predstavuje asi 7,5% devízových rezerv NBS.

Hlavnými zložkami zvyšnej časti sú devízové úložky v zahraničných centrálnych a komerčných bankách (asi 10,5%) a cenné papiere, v drvivej miere štátne dlhopisy vlád s vysokým ratingom. Pre stanovenie ozajstného úbytku devízových rezerv je potrebná najmä informácia o menovom zložení devízových rezerv, čo je tiež informácia prísne strážená. V časoch fixného menového koša pred septembrom 1998 predstavoval pomer medzi vtedajšou markou a dolárom v menovom koši 60:40. Odvtedy však význam spoločnej európskej meny pre zahraničnoobchodnú výmenu výrazne vzrástol, a najvýznamnejšou zložkou denominovanou v USD ostali len základné suroviny (ropa, plyn, uhlie, žel. ruda) dovážané z východu. Podľa dostupných informácií predstavuje objem zahraničného obchodu (a teda aj reálnou ekonomickou výmenou motivovaných devízových konverzií) uskutočňovaného v USD už len asi 20%.

Pri konzervatívnom odhade, že pomer zloženia devízových rezerv (okrem zlata) zodpovedá približne tejto úrovni, (20% USD, 80% EUR) je jasné, že v USD vykazované údaje výrazne benefitujú z posilnenia európskej meny voči doláru (od začiatku roka o takmer 8%). Berúc do úvahy vývoj kurzu EUR/USD v posledných týždňoch a uvedený konzervatívny odhad zloženia devízových rezerv SR (pri zjednodušenom predpoklade, že NBS sa usiluje tento pomer zachovať), z dostupných údajov vyplýva, že NBS pri svojich prvých dvoch intervenciách prišla približne o 130 mil. Euro (2,6% objemu devízových rezerv). Toľko aritmetika.

(V prípade vysoko nepravdepodobných extrémnych prípadov, že by dolár predstavoval až pôvodných 40% rezerv, táto suma by vyšla len na 100 mil EUR. Čisto akademicky, ak by sme predpokladali, že v devízových rezervách nie sú žiadne doláre-resp. v dolároch denominované dlhopisy- vychádza objem úbytku rezerv na 167 mil. EUR. Vzhľadom na to, že v krátkej dobe doplnia devízové rezervy enormné príjmy z privatizácie SPP, ktoré budú denominované práve v dolároch, nie je ale vylúčené predpokladať, že NBS znížila svoju existujúcu pozíciu v tejto teraz ťažko skúšanej mene).

V prepočte na koruny tak pri prvých dvoch intervenciách NBS v prospech koruny stála predvolená nervozita devízových trhov približne 6 miliárd korún.

PS: Opäť treba pripomenúť (http://www.fini.sk/d.php?t=1&d=9981), že NBS je na finančnom trhu hráčom, ktorý má k dispozícii devízové rezervy v objeme takmer 5 miliárd USD, po očakávanom júlovom príleve devízových zdrojov za predaj SPP to bude vyše 7,5 miliardy USD. To zodpovedá približne 6-mesačnému objemu dovozov na Slovensko. Za menovo bezpečnú sa pritom považuje už úroveň 3-mesačného krytia dovozu devízovými rezervami. Koruna je teda z pohľadu zraniteľnosti „menovými útokmi“ zahraničnými špekulantmi bezpečnou menou a to aj napriek vysokému deficitu bežného účtu platobnej bilancie, ktorý je viac než dostatočne krytý tohtoročným prílevom priamych zahraničných investícií. Okrem toho, oživenie ekonomiky EU, kam smeruje väčšina slovenského exportu v druhom polroku by malo prispieť k zvýšeniu dynamiky slovenského exportu a zmierneniu problému zahraničnoobchodného deficitu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS