ČLÁNOK
Kódex správy a riadenia podnikov by mal podporiť obnovenie podnikateľskej dôvery
4. septembra 2002

Podnikateľská etika a obnovovanie dôvery medzi verejnosťou a firmami na Slovensku boli hlavnými témami seminára, ktorý sa uskutočnil pod záštitou Stredoeurópskeho inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy Ineko. Podľa riaditeľa Ineko Eugena Jurzycu sa v posledných rokoch dôvera v ekonomike značne zhoršila, čo viedlo k zvýšeniu transakčných nákladov. Cieľom seminára je preto podľa Jurzycu snaha o zlepšenie podnikateľského prostredia a podpora etiky v ňom.

Okrem predstaviteľov podnikateľských a investičných subjektov, ktorý v minulosti museli zápasiť so stratou dôvery jednak u investorov ako aj u samotnej verejnosti, si oslabenie vzájomnej dôvery subjektov na slovenskom trhu uvedomuje aj Burza cenných papierov (BCPB). „V dôsledku nízkej vzájomnej dôvery slovenských podnikov k investorom, dávajú subjekty prednosť zahraničným investorom, čím sa slovenský kapitálový trh obchádza,“ uviedla zástupkyňa generálnej riaditeľky BCPB Barbora Lazárová. Preto sa burza zapojila do prípravy kódexu správy a riadenia podnikov aj napriek tomu, že BCPB svoje vlastné pravidlá má. Podľa slov Lazárovej nastal nielen na Slovensku pravý čas na prijímanie podobných etických kódexov aj v súvislosti s účtovnými škandálmi na americkom trhu a podobných problémoch v Európe. „Od prijatia kódexu a jeho uvedenia do praxe očakávame zvýšenie transparentnosti a využívanie slovenského kapitálového trhu,“ dodala Lazárová.

Komisia vychádzala pri vytváraní kódexu zo základných princípov OECD, ktoré upravila pre podmienky slovenského trhu. Základnými princípmi Zjednoteného kódexu pre správu a riadenie spoločností je zverejňovanie pravdivých informácií a zodpovednosť členov štatutárnych orgánov spoločností za tieto údaje. Všetky spomínané elementy by podľa Lazárovej mali viesť k obnove dôvery investorov.

Účastníci seminára konštatovali, že v súčasnosti badať mierne zlepšovanie situácie v oblasti dôvery medzi podnikateľskými subjektmi v SR. Ostatné parametre medziľudského kapitálu, ako napríklad dôvera občanov k formálnym inštitúciám alebo členstvo v neformálnych organizáciách, sa aj naďalej zhoršujú alebo vykazujú stagnáciu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS