ČLÁNOK
Koaličné spory sa prenášajú aj do privatizácie SPP
24. apríla 2001

Snahu pritiahnuť zahraničné investície do slovenskej podkapitalizovanej ekonomiky má nielen vláda, ale i vlastníci viacerých podnikov boriacich sa s nedostatkom prostriedkov na rozvoj. Uplynulý skrátený pracovný týždeň ukázal, že sa skôr dohodnú akcionári, ako mnohostranná koalícia. Zatiaľ čo sa zavŕšil vstup Norsk Hydro do Slovalca, dcérskej firmy Závodov SNP a taliansky chemický producent Gruppo Bonazzi ovládol Cenon, dcérsku spoločnosť Chemka Strážske, vláda sa nedohodla na zložení komisie, ktorá má zabezpečiť dohľad nad privatizáciou Slovenského plynárenského priemyslu. Našťastie Fond národného majetku nepotrebuje žiadnu komisiu na predaj zvyšných akcií Slovnaftu na kapitálovom trhu.

Peniaze z predaja akcií slovenskej rafinérie, ktorej už mečiarovskí privatizéri našli zahraničného partnera v podobe maďarskej firmy MOL, bude FNM zrejme ešte potrebovať. Akcie Slovnaftu chce fond predať prostredníctvom kapitálového trhu v máji. Podľa vyhlásenia prezidenta fondu Jozefa Kojdu má pritom FNM zdroje na vyplácanie svojich dlhopisov do 1. júla. Do polovice roka tak môže FNM uvoľňovať financie, ktoré umožnia splatiť vyše 7 000 dlhopisov denne.

Sumu na dlhopisy ešte môže ovplyvniť rozhodnutie kabinetu. Vláda bude ešte hľadať zdroje na vykrytie deficitu v Sociálnej poisťovni, pričom 2,21 mld. Sk už presmerovala z účtov FNM do sociálnej sféry.

Okrem predaja akcií Slovnaftu sa chystá aj predaj VSŽ. O zvyšnú časť východoslovenského kombinátu má záujem americká U.S. Steel, ktorá už odkúpila hutnícke jadro VSŽ. Fond získal na svoj účet 12,67 % akcií, časť z balíka, ktorý si v rakúskej Bank Austria „zaparkovala“ minulý rok vtedy ešte štátna Slovenská sporiteľňa.

O konečnej podobe komisie, ktorá má zabezpečiť dohľad štátu nad procesom privatizácie SPP, rozhodne koaličná rada. Ministerka privatizácie na štvrtkovom rokovaní kabinetu vetovala materiál šéfa rezortu hospodárstva, v ktorom navrhoval zmenu personálneho obsadenia komisie a do jej čela vicepremiéra Ivana Mikloša. SPP sa zatiaľ podarilo dosiahnuť odklad rokovania Najvyššieho súdu SR o zmenkovom spore s Union bankou, keďže dvaja bývalí pracovníci banky čelia obvineniu z úverového podvodu.

Štát sa doposiaľ môže pochváliť relatívne úspešným priebehom privatizácie v bankovom sektore. V druhej najväčšej slovenskej banke VÚB realizujú hĺbkový audit talianska Banca Commerciale Italiana a francúzska Societe Generale. Due diligence by mali skončiť do 14. mája. Komisia, ktorú ministerstvo privatizácie vymenuje do 24. mája, by mala nového majoritného vlastníka odporučiť vláde 11. júna.

So vstupom strategického investora ráta i pripravovaná telekomunikačná spoločnosť Energotel. Operátor, do ktorého vložia svoje prenosové kapacity slovenské energetické podniky, by sa tak mal v budúcnosti orientovať na poskytovanie služieb mobilnej siete tretej generácie UMTS.

Za „predprivatizačné upratovanie“ možno do istej miery označiť i dohodu rezortu financií so spoločnosťou Penta Group o Slovenskej poisťovni. Podľa memoranda budú môcť neštátni akcionári zvýšiť základné imanie poisťovne o 630 mil. Sk. Pri navyšovaní kapitálu v decembri 1999 totiž celý objem 2 mld. Sk upísalo ministerstvo financií. Dohoda má ukončiť súdne spory medzi rezortom a Pentou.

Menej úspešný bol rezort financií v posledných dňoch a týždňoch na kapitálovom trhu. Opakovane nenaplnené aukcie dvoj- a trojročných štátnych dlhopisov zredukovali rezervu štátnej kasy na minimum. Správca pokladnice sa tak bude budúci týždeň usilovať získať 3,5 mld. Sk cez ročné bondy.

Štatistika uplynulý týždeň priniesla čísla o bezmála polpercentnom poklese nezamestnanosti. Podľa údajov Národného úradu práce dosiahol počet disponibilných nezamestnaných na Slovensku v marci 518,3 tis. osôb. Predstavuje to mieru disponibilnej nezamestnanosti na úrovni 19,22 %, čo je o 0,45 percentuálneho bodu menej ako vo februári.

Vo svetových štatistikách ekonomickej slobody už Slovensko nedosiahlo taký úspech. Spomedzi 123 hodnotených krajín sveta obsadila SR v rebríčku podľa indexu ekonomickej slobody za tento rok 68. miesto s ratingom 6,3 z možných 10 bodov. Oproti minulému roku tak Slovensko zaznamenalo vzostup o 10 priečok, avšak skôr v dôsledku zhoršenia situácie v iných krajinách, ako vďaka zlepšeniu domáceho prostredia. Z krajín Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj sme za sebou nechali len Poľsko a Turecko.

Ešte jedna štatistika – tento raz z podnikovej sféry. Najúspešnejším predajcom potravín v SR bol vlani britský prevádzkovateľ obchodných domov a hypermarketov Tesco. V konkurencii sa však napriek nástupu zahraničných spoločností darí i niektorým domácim reťazcom. Badateľná je rastúca koncentrácia. Obrat 50 najväčších obchodníkov s potravinárskym tovarom stúpol medziročne zhruba o štvrtinu na 75 mil. Sk.

Chemko Strážske definitívne odpredalo svoju prevádzku na výrobu cyklohexanónu, odčlenenú do spoločnosti Cenon, talianskemu Gruppo Bonazzi. Získané financie použil východoslovenský chemický producent na oddlženie a ďalšiu reštrukturalizáciu.

Po súhlase Protimonopolného úradu SR sa tiež zavŕšil vstup Európskej banky pre obnovu a rozvoj a nórskeho koncernu Norsk Hydro do hliníkarenskej huty Slovalco. Materská spoločnosť ZSNP rovnako potrebuje zdroje na splácanie dlhovej záťaže. Na piatkovom valnom zhromaždení už noví vlastníci preobsadili vrcholné orgány Slovalca.

Zahraničného partnera potrebuje i ďalší hutnícky podnik na farebné kovy. Po obnovení výroby v skrachovaných Kovohutách Krompachy hľadá Sitno Holding zahraničného investora, pričom bude spolupracovať so Sláviou Capital.

Mohutnú kapitálovú injekciu by potrebovali aj štátne Železnice SR. Hoci vykázali za prvé dva mesiace účtovný zisk 2,45 mld. Sk, nedokážu uhradiť svoje dlhy za elektrinu vo výške 1,6 mil. Sk napriek „motivačným“ obmedzeniam dodávok.

A napokon ešte štát a súkromná Devín banka. Na sobotňajšom valnom zhromaždení akcionári odmietli dvoch kandidátov vlády do vrcholných orgánov, hoci posilnenie postavenia štátu bolo podmienkou predĺženia mandátu na deblokácie z Ruska. S vybranými kandidátmi, zástupcami rezortov financií a spravodlivosti, totiž nesúhlasila centrálna banka.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 7. 2021

USD 1,181 0,002
CZK 25,685 0,056
GBP 0,855 0,000
HUF 359,430 2,220
CAD 1,484 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS