ČLÁNOK
Klasifikované úvery bánk predstavujú zhruba 12 % HDP
20. marca 2000

Objem klasifikovaných úverov slovenských komerčných bánk predstavuje v súčasnosti približne 12 % objemu vytvoreného hrubého domáceho produktu (HDP) SR. Na štvrtkovom sympóziu o budovaní efektívnych systémov pre riešenie platobnej neschopnosti na Slovensku to uviedla Katarína Mathernová, poradkyňa podpredsedu vlády SR pre ekonomiku. S týmto, podľa nej alarmujúcim stavom sa ostatné krajiny V4 snažili vyrovnať už pred šiestimi rokmi. Za jeho hlavný dôvod označila insolventnosť slovenskej podnikateľskej sféry, ktorá spôsobuje neschopnosť podnikov uhrádzať svoje splatné záväzky.
V roku 1999 sa podľa predbežného odhadu vytvoril HDP v objeme 779,3 mld. Sk, pričom v porovnaní s rokom 1998 vzrástol v stálych cenách o 1,9 %. Tempo rastu bolo o 2,5 percentuálneho bodu pomalšie ako v roku 1998.
Logickým dôsledkom súčasnej situácie je neochota bankových domov poskytovať úverové zdroje na rozvoj podnikateľských aktivít. Ako K. Mathernová uviedla, tento postoj bánk by mohla vyriešiť predovšetkým zmena nevyhovujúceho právneho rámca, ktorý upravuje podmienky a postup konkurzného konania. „Riešiť problém platobnej neschopnosti je hlavnou úlohou novely zákona o konkurze a vyrovnaní, ktorý by mal výrazným spôsobom posilniť postavenie veriteľov,“ povedala na sympóziu Martina Lubyová, členka Koordinačnej jednotky pre privatizáciu vybraných bánk a súkromného sektora. Za jeho hlavnú prednosť označila ustanovenie o zavedení exaktnej lehoty, po uplynutí ktorej bude môcť súd v prípade, že podnik neuhradil svoje splatné záväzky, vyhlásiť konkurzné konanie.
Dlho očakávanú novelu zákona o konkurze a vyrovnaní a súbor s ňou súvisiacich právnych noriem mala vláda SR prerokovať na svojom stredajšom zasadnutí. Z programu zasadania boli však všetky návrhy noviel zákonov spojených s touto problematikou odložené. Popri samotnej novele zákona o konkurze a vyrovnaní ide o novely zákonov o spotrebnej dani z piva, vína, tabaku a tabakových výrobkov, z uhľovodíkových palív a mazív, z liehu, DPH a o dani z dedičstva, darovania a prevodu a prechodu nehnuteľností. Podľa predsedu vlády SR by sa mala vláda týmito novelami definitívne zaoberať na svojom budúcotýždňovom zasadnutí.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 9. 2020

USD 1,167 0,004
CZK 27,133 0,026
GBP 0,905 0,008
HUF 364,120 0,960
CAD 1,562 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS