ČLÁNOK
KKB podpísala zmluvu o presune úverov IRB na bytovú výstavbu
7. septembra 1999

Konsolidačná banka Bratislava, š.p. (KBB) podpísala minulý týždeň zmluvu s Investičnou a rozvojovou bankou, a.s., v nútenej správe (IRB) a Národnou bankou Slovenska, na základe ktorej sa úvery IRB na družstevnú bytovú výstavbu v objeme 8,7 mld. Sk presunú do KBB. Na tlačovej besede o tom informoval generálny riaditeľ banky Augustín Grman.

„KBB je pripravená po prevzatí nerentabilných úverov za družstevnú bytovú výstavbu od IRB prevziať aj jej úvery poskytnuté Slovenským elektrárňam na dostavbu Mochoviec. Zatiaľ však nie je stanovený objem týchto úverov,“ uviedol A. Grman. Za najdôležitejšie považuje nájdenie riešenia, ako vykryť rozdiel medzi nominálnou hodnotou, za ktorú KBB úvery preberá, a ich reálnou hodnotou. Tá však vzhľadom na to, že väčšinou ide o ťažko vymožiteľné a nerentabilné úvery, ďaleko zaostáva za nominálnou hodnotou.

K dnešnému dňu KBB získala finančné zdroje v hodnote 23 mld. Sk. Tieto prostriedky boli vrátené do finančných tokov SR. V minulom roku KBB zinkasovala viac ako 2 mld. korún, ktoré vrátila Československej obchodnej banke a Slovenskej sporiteľni. Časť týchto financií použila KBB na splatenie redistribučného úveru od Národnej banky Slovenska (NBS).

KBB získala svoje úverové portfólio prevedením časti klasifikovaných úverov niektorých slovenských bankových domov, ktoré sa uskutočnili rozhodnutím vlády. Úverové portfólio Konsolidačnej banky tvoria z väčšinou dlhodobé úvery, ktorých objem je až 21 mld. korún. „Tieto úvery boli poskytnuté ešte pred rokom 1989, kedy boli poskytnuté bez záložného práva. Vymáhanie úverov sťažuje ešte skutočnosť, že väčšina klientov KBB sú subjekty v konkurze alebo likvidácii,“ skonštatoval.

KBB vykázala v minulom roku zisk 39,139 mil. Sk. Hospodársky výsledok bol dosiahnutý zúčtovacími zásadami, ktoré súvisia s tvorbou a rozpúšťaním opravných položiek a zákonných rezerv. Tento postup vyplýva z prijatých zásad reštrukturalizácie úverového portfólia, ktoré KBB prijala v roku 1998.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 9. 2022

USD 0,975 0,004
CZK 24,549 0,138
GBP 0,883 0,012
HUF 422,180 0,250
CAD 1,340 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS