ČLÁNOK
Kinčeš žiada Migaša o zníženie odvodov do rozpočtu
23. novembra 2000

Generálny riaditeľ Slovenského plynárenského priemyslu, š.p. (SPP) Pavol Kinčeš požiadal listom predsedu Národnej rady (NR) SR Jozefa Migaša o prehodnotenie odvodov SPP do štátneho rozpočtu v roku 2001. Podľa listu by sa tieto odvody mali znížiť z navrhovaných 5 mld. Sk na 3,3 mld. Sk, čo je tohtoročná hodnota. Vzniknutý finančný deficit navrhuje Kinčeš riešiť zvýšením spotrebnej dane z liehu, vína alebo piva.

Okrem zníženia odvodov žiada SPP aj zmenu harmonogramu splátok, ktoré by sa mali rozložiť na apríl a október. Návrh zákona o štátnom rozpočte v súčasnej podobe počíta so splatením celej čiastky už do konca mája 2001. Navrhovaná výška odvodov je podľa Kinčeša nereálna i preto, že celkový čistý zisk SPP by mal v tomto roku dosiahnuť iba 1,7 mld. Sk, čo je medziročný pokles o 2,7 mld. Sk.

Ďalším dôvodom žiadosti šéfa SPP je nepriaznivý vývoj cien ropy na svetových trhoch, ktorý je rozhodujúci pre vývoj nákupnej ceny zemného plynu. Keďže predajná cena SPP je regulovaná, rastom vstupných nákladov vzniká plynárňam strata z predaja, ktorá v tomto roku presiahne 16 mld. Sk. Ďalším nepriaznivým faktorom je silný kurz dolára, práve v tejto mene totiž SPP realizuje nákupy zemného plynu. Ako vo štvrtok na rokovaní parlamentného výboru pre financie, rozpočet a menu pripomenula ministerka financií Brigita Schmögnerová, straty SPP zo silného dolára čiastočne kompenzujú zvýšené príjmy za tranzit.

Generálny riaditeľ SPP v liste ďalej uvádza, že mimoriadny odvod do štátneho rozpočtu v navrhovanej výške by znamenal zníženie vlastného imania podniku, čiže faktickú stratu ku koncu budúceho roka. Hospodárenie SPP zaťažujú tiež pohľadávky po lehote splatnosti voči štátnym subjektom, ktorých výška je v súčasnosti na úrovni 1,5 mld. Sk. Kinčeš navrhuje zadefinovať v zákone o štátnom rozpočte účelové viazanie prostriedkov z osobitného odvodu na vysporiadanie týchto pohľadávok. Návrh zákona schválila vláda v polovici októbra, do pléna NR SR by sa mal dostať v prvom decembrovom týždni.

Slovenský plynárenský priemysel dosiahol v minulom roku zisk pred zdanením vo výške 12,4 mld. Sk, čo predstavuje medziročný nárast o 3,8 mld. Sk. Výnosy podniku boli vlani 56,8 mld. Sk a náklady 44,4 mld. Sk. Za prvé tri štvrťroky tohto roka klesol hrubý zisk SPP o 34,9 % na 8,163 mld. Sk. V tomto roku skončí hospodárenie plynární s viac ako polmiliardovým deficitom v toku hotovosti, ktorý sa na budúci rok niekoľkonásobne prehĺbi.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

25. 9. 2020

USD 1,163 0,001
CZK 27,107 0,092
GBP 0,913 0,001
HUF 363,160 1,290
CAD 1,556 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS