ČLÁNOK
Keď sa banky neboja vlastných konkurentov
12. septembra 2001

Pred časom bola jedna z najväčších francúzskych komerčných bánk majiteľkou práčovne. Bez úvodzoviek. Práčovňa bola skutočná a jej služby využívala na pranie obrusov potrebných v jedálni pre vedenie banky. Niekoľko britských bánk malo vlastné telefónne siete, ktoré spájali ich oddelenia. National Westminster mal dokonca za mestom dom s 287 izbami.

V minulom roku banka dom predala za 15 miliónov libier, obrusmi a telefonickými sieťami sa v súčasnosti zaoberajú iné špecializované spoločnosti. Prax keď sa odovzdávajú určité funkcie špecializovanej dodávateľskej spoločnosti (outsourcing) sa aktívne rozvíja vo finančnom sektore a umožňuje bankám skoncentrovať sa na podnikanie vo finančnom sektore. Zmenám v bankovníctve sa venovala sekcia Financial Times o bankách.

V poslednom čase je v bankovom sektore čoraz viac známa prax co-sourcing. V tomto prípade, niekoľko bánk konkurentov odovzdáva určitú službu jednej a tej istej spoločnosti. Analogické rozhodnutia existujú aj v iných sektoroch ekonomiky. Napríklad rôzni výrobcovia džínsových nohavíc si objednávajú látku v jednej a tej istej textilke. Bankové obchody nie sú tým istým ako predaj džínsov, ale sú spojené s dôvernými informáciami. Bez ohľadu na to sa jedna banka nebojí druhej.

Napríklad tretia a štvrtá banka podľa veľkosti vo Veľkej Británii Barclay´s a Lloyd´s TSB odovzdali operácie spojené so spracovaním šekov špeciálnej spoločnosti, ktorú vytvorila americká firma Unisys. Spoločný podnik v ktorom bankám patrí po 24,5 % akcií chce dosiahnuť tržby 500 miliónov britských libier. Okrem toho si myslí, že získa iné banky ako klientov.

V mnohých odvetviach môžu konkurenti doplatiť na spoluprácu. Konkurencia sa bojí pokút, ktoré im môžu dať orgány zaoberajúce sa ochranou hospodárskej súťaže. Spolupráca je však neoddeliteľnou súčasťou podnikania vo finančnom sektore, pretože finančný systém je postavený na clearingových operáciách, ktoré si vyžadujú vzájomnú spoluprácu.

Nick Viner viceprezident spoločnosti Boston Consulting Group si myslí, že mnohí predstavitelia bank pracujú v spoločných firmách ako Visa, MasterCard, či Apacs. Spolupracujú a preto jeden o druhom dosť vedia.

Nie veľké špecializované spoločnosti sa stali objavovať tak ako sa objavovali nové technológie, ktorých vytvorenie si vyžadovalo spoluprácu bánk kvôli vytvoreniu jednotných štandardov. Výsledkom spolupráce je napríklad projekt Identrus. V rámci neho sa spojili americké, ázijské, európske banky kvôli zachovaniu bezpečnosti finančných operácií cez internet. Avšak nové spoločnosti sa začali objavovať nielen v sektore nových technológií. Prenikli aj do bankového sektora a pomáhajú bankám šetriť tam, kde obchody nemusia dosahovať takú veľkosť, ktorá by sa zdala pre banky výhodná a preto sa spoliehajú na outsourcing.

„Dve tretiny bánk, s ktorými sme prišili do styku nechcú odovzdať časť svojho obchodu subdodávateľom,“ hovorí Bill Graham riaditeľ spoločnosti Proponics. Táto nie veľká spoločnosť, ktorej majiteľmi sú Australia and New Zealand Banking Group Bank of Montreal, Barclay´s a American Management Systems, ktoré sa špecializujú na službách, spojených s financovaním obchodu. Banky sa podľa Grahama boja odovzdávať vlastné informácie zo strachu, že subdodávatelia tieto informácie nepredali konkurencii.

Avšak posilnenie medzinárodnej konkurencie núti banky hľadať spôsoby ako znižovať náklady a co-sourcing je jedným z možných spôsobov. David Weymouth, manažér oddelenia, ktoré poskytuje služby klientom banky Barclay´s, nazýva

co-sourcig „horizontálnou integráciou.“ Tvrdí, že „existujú také oblasti podnikania, kde sa dá pozerať na odvetvie ako celok, dať do kopy spoločné procesy a súčasne nespájať dokopy úplne všetky funkcie.“

Outsourcing má aj nevýhody. Pre banku nemuí byť jednoduché vymeniť spoločnosť, ktorá jej poskytuje špecializované služby, pretože môže žiadať odstupné. Ťažkosti vznikajú aj pri ušetrených peniazoch. Ak sa podpíšu zložité kontrakty, partneri môžu spoluprácu skončiť súdnym sporom. Súčasne však co-sourcing predpokladá, že banka sa stane spolumajiteľom spoločnosti, ktorá jej poskytuje služby. Umožňuje to kontrolovať kvalitu dodávaných služieb a získať späť ušetrené peniaze za služby nakupované od spoločnosti, ktorú kontroluje.

Jedným z vážnych problémov je to, ako presvedčiť banky, ktoré nie sú akcionármi firmy, aby si od nej kupovali služby. Niektoré banky, ktoré boli akcionármi špecializovaných firiem sa nechceli podeliť o zisk s inými bankami. Tri britské banky Bradford & Bingley, Abbey National and Woolwich, ktorá v súčasnosti patrí by Barclay´s vytvorili s americkými bankami firmu, ktorá sa bude zaoebrať spracovaním hypotekárnych úverov. Robili si nádeje, že klientom tejto spoločnosti sa stanú aj iné banky. Rôzne činnosti najmä veľké banky nechcú odovzdávať firmám kde sú akcionármi ich konkurenti. Špecializovaným firmám na spracovanie šekov a hypoték sa zatiaľ podarilo získať ako zákazníkov len niekoľko menších bánk. Existuje ešte jeden problém. Ak bude mať špecializovaná firma veľa akcionárov, ktorí budú len veľa rozprávať o tom ako by mala firma fungovať. Príkladom môže byť firma EMXCo, ktorú vytvorila britská asociácia podielových fondov a je orientovaná na elektronickýn obchod. „Bolo to veľmi ťažké presvedčiť fondy, aby vložili do tejto firmy peniaze,“ hovorí hlava firmy Nicholas Durlacher. Veĺkým problémom bolo riadiť spoločnosť, pretože patrila akoby všetkým fondom, ktoré sú členmi asociácie. Monentálne patrí niekoľkým fondom a ostatné sú jej zákazníkmi. Hospodárenie spoločnosti sa vyvíja dobre a preto je celkom prirodzené, že sektor špecializovaných firiem, ktoré sa zaoberajú poskytovaním služieb bankám sa bude vyvíjať.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

25. 7. 2024

USD 1,085 0,000
CZK 25,389 0,036
GBP 0,843 0,003
HUF 393,330 0,050
CAD 1,502 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS