ČLÁNOK
KDH navrhuje zníženie poistných odvodov na 29 %
24. augusta 2001

Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) navrhuje radikálne zníženie poistných odvodov u zamestnávateľa z 38 % na 29 % od 1. januára budúceho roka. „Každé jedno percento predstavuje úsporu 2 mld. Sk,“ povedal na tlačovej besede podpredseda KDH Július Brocka. Pri ročných nákladoch na vytvorenie jedného pracovného miesta vo výške okolo 100 tis. Sk to predstavuje možnosť vytvoriť takmer 20 tis. pracovných miest. KDH preto očakáva najmä od poslancov SDK, že podporia ich poslanecký návrh na zníženie poistných odvodov v prvom čítaní a vytvoria priestor pre zníženia nezamestnanosti na Slovensku.

Ako povedal podpredseda KDH Vladimír Palko, na verejnosti sa objavila správa, že návrh spôsobí vysoký deficit verejných financií v rozmedzí od 25 do 27 mld. Sk. „Toto tvrdenie nie je pravdivé,“ argumentoval Palko. V minulom roku zaplatili zamestnávatelia poistné odvody vo výške 78 mld. Sk. Návrh by tak spôsobil zníženie odvodov o 18,5 mld. Sk. Ako ďalej Palko pokračoval, projekt znižovania odvodov sa v istom spôsobe samofinancuje. Štát ako najväčší zamestnávateľ zamestnáva približne 440 tis. pracovníkov v armáde, školstve, zdravotníctve, polícií, štátnej správe atď. Aj jemu sa znížia poistné odvody za zamestnancov o 5,25 mld. Sk. Ide teda o riešenie problému vykrytia finančných prostriedkov v objeme 13,25 mld. Sk.

KDH navrhuje daný projekt s cieľom zníženia ceny pracovnej sily. Strana navrhuje dve alternatívy. V prvej alternatíve predpokladá, že nevznikne žiadne nové pracovné miesto. Podnikovej sfére tak zostane k dispozícii 13,25 mld. Sk na spotrebu, ktorú však štát zdaní spotrebnými daňami, DPH a daňou z príjmu právnických osôb. Štát tak dostane späť približne 3 mld. Sk. Deficit by tak predstavoval 10,25 mld. Sk.

V prípade druhej alternatívy KDH predpokladá, že sa vytvorí 100 tis. pracovných miest. Ročná úspora štátu z vyplácania dávok sociálnej pomoci a podpory v nezamestnanosti a z platenia poistného za nezamestnaných spolu s ročným ziskom z prírastku odvodov za novovytvorené pracovné miesta, zo zvýšeného výberu dane z príjmu fyzických osôb za novozamestnaných pracovníkov a zo zvýšeného výberu dane z pridanej hodnoty za zvýšenú spotrebu novozamestnaných pracovníkov predstavujú celkovo 11,45 mld. Sk. V tomto prípade by deficit predstavoval 1,8 mld. Sk.

KDH uvažuje aj o ďalších zdrojoch v objeme 13,28 mld. Sk, ktoré by sa získali v prípade schválenia návrhov strany. Ide o zákon o štíhlej vláde, ktorý bude mať prvé čítanie v septembri a ušetril by vláde 528 mil. Sk. Úspora na dotáciách v agrosektore by predstavovala 1,5 mld. Sk, presun zdrojov z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny v oblasti aktívnej politiky zamestnanosti 1 mld. Sk a zníženie dlhovej služby štátu 10,2 mld. Sk.

„Deficit verejných financií sa teda po znížení odvodov bude pohybovať od 1,8 mld. Sk do 10,25 mld. Sk v závislosti od počtu novovytvorených pracovných miest,“ vysvetlil Palko. V prípade získania spomínaných zdrojov v objeme 13,28 mld. Sk by po uplatnení prvej alternatívy prebytok predstavoval 3,03 mld. Sk. Pri druhej alternatíve a uplatnení dodatočných zdrojov dosiahne podľa KDH prebytok 11,48 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 7. 2024

USD 1,091 0,002
CZK 25,422 0,081
GBP 0,840 0,000
HUF 391,480 0,420
CAD 1,488 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS