ČLÁNOK
KBC Insurence chce kúpiť od PSIS jej podiel v poisťovni Ergo
3. mája 2002

KBC Insurance má záujem o kúpu podielu v poisťovni Ergo, a.s., ktorý vlastní Prvá slovenská investičná skupina (PSIS), na čele ktorej stojí Peter Vajda. V súčasnosti v poisťovni vykonáva KBC Insurance due diligence. V prípade, že počas auditu nezistí vážne nedostatky, do polovice júna by sa mohla stať jej majoritným akcionárom. Keďže zhruba 49 % akcií poisťovne vlastní IPB Pojišťovna, ktorá je prostredníctvom materskej ČSOB členom skupiny KBC, uvažuje sa so zmenou názvu poisťovne. Mala by odrážať príslušnosť k ČSOB a niesť meno ČSOB Poisťovňa. Informoval o tom vrchný riaditeľ ČSOB na Slovensku Ladislav Unčovský.

ČSOB podľa neho na Slovensku v tomto roku plánuje rozvoj v oblasti bankopoistenia, pričom využiť chce svoje skúsenosti z českého trhu, kde spolupracuje s IPB Pojišťovnou. Jedným z hlavných cieľov je aj expanzia v oblasti úverov. Ako povedal Unčovský, banka podľa tohto ukazovateľa mala ku koncu decembra siedme miesto na trhu. „Cieľom banky je zvýšiť tento podiel do konca roka na 10 %,“ skonštatoval. Ako dodal, objem prefinancovaných úverov by mal stúpnuť aspoň o miliardu korún. Orientácia banky by sa pritom v oblasti úverovania mala sústrediť na drobných klientov a malých a stredných podnikateľov. Od apríla poskytuje banka aj hypotekárne úvery.

Unčovský predpokladá, že banke sa v tomto roku podarí naplniť svoje ciele v oblasti ziskovosti a dosiahne zisk 500 mil. Sk. „Nasvedčujú tomu už aj dosiahnuté výsledky za prvý štvrťrok, keď banka hospodárila so ziskom 144 mil. Sk,“ uviedol. Objem vkladov banky od začiatku roka klesol o 1,9 mld. Sk na 47,683 mld. Sk. Podľa Unčovského je úbytok vkladov v prvom kvartáli dôsledkom sezónnosti, keďže klienti odvádzajú zo svojich účtov dane do štátneho rozpočtu. Objem čistých úverov dosiahol 11,412 mld. Sk. Bilančná suma banky bola 70,811 mld. Sk. Ku koncu marca predstavoval ukazovateľ rentability majetku (ROA) 0,75 %.

Majoritným akcionárom ČSOB je finančná skupina KBC s 81,51-percentným podielom na jej základnom imaní. Európska banka pre obnovu a rozvoj a Medzinárodná finančná korporácia vlastnia 7,47 %, resp. 4,39 % akcií, zvyšok je vo vlastníctve slovenských a českých akcionárov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS