ČLÁNOK
KBB ukončila tri štvrťroky s hrubým ziskom 17 mil. Sk
2. novembra 2000

Komerční banka, a.s., Bratislava (KBB) ukončila hospodárenie za prvé tri štvrťroky s hrubým ziskom približne 17 mil. Sk, čo od konca júna predstavuje jeho zvýšenie o 5,964 mil. Sk. V rovnakom období minulého roka banka hospodárila so ziskom 12,146 mil. Sk. V treťom štvrťroku mierne poklesla bilančná suma banky na aktuálnych 6,803 mld. Sk, keď k ultimu júna ešte predstavovala 7,130 mld. Sk. K tomuto zníženiu prispel okrem iného aj pokles celkového objemu poskytnutých úverov z 1,748 mld. Sk zaznamenanej k 30. júnu na súčasných 1,652 mld. Sk. Ako pre tlačovú agentúru SITA uviedol Patrik Reiss, riaditeľ odboru stratégie a marketingu banky, prehodnotenie úverového portfólia súviselo predovšetkým s prípravami materskej českej Komerční banky na privatizáciu.

„Základnou úlohou procesu prípravy na privatizáciu je zabezpečiť dostatočné pokrytie všetkých, aj potenciálnych rizík banky. Tento konzervatívny prístup pri hodnotení úverových rizík smeruje k tomu, aby bola KBB aj naďalej transparentným subjektom,“ skonštatoval P. Reiss. Podľa jeho slov zabezpečila banka tvorbu deväťmesačného zisku v spojení s priebežnou tvorbou rezervných a opravných položiek. Ako uviedol P. Reiss, banka je naďalej úspešná pri plnení všetkých pravidiel obozretnosti podnikania bánk stanovených Národnou bankou Slovenska, pričom kapitálová primeranosť banky momentálne predstavuje 16,75 %.

Medzi najvýznamnejších klientov banky patria slovenské spoločnosti, ktoré aktívne obchodujú s ČR a podľa P. Reissa využívajú pružnosť a výhodnú poplatkovú politiku vo vzájomnom platobnom styku zo strany KBB. Primárne vklady banky predstavovali k ultimu septembra 2,564 mld. Sk, čo znamená ich 364-miliónový nárast v treťom štvrťroku. Výnosy z finančných operácií banky dosiahli 182,156 mil. Sk a všeobecné prevádzkové náklady predstavovali 120,043 mil. Sk.

Ako povedal P. Reiss, KBB vo svojej stratégii do budúcnosti uvažuje naďalej rozširovať distribučné kanály na priamy spôsob predaja bankových produktov a služieb, keďže práve tento spôsob predaja sa banke osvedčil. „Svedčí o tom aj fakt, že 17. novembra KBB otvorí obchodné centrum v Poprade, ktoré bude združovať bankových poradcov pre tento región a prostredníctvom nich bude riešiť individuálne požiadavky klientov,“ doplnil P. Reiss. KBB chce týmto spôsobom posilniť svoje postavenie v popradskom regióne, pričom momentálne pôsobí v bratislavskom, banskobystrickom a košickom regióne.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 4. 2024

USD 1,063 0,002
CZK 25,275 0,008
GBP 0,863 0,007
HUF 393,900 1,400
CAD 1,459 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS