ČLÁNOK
Kauza Transpetrol sa podľa Ilčišina vyrieši až o pol roka
28. novembra 2001

Spoločnosť C.S.I. – CD, a.s. Vranov nad Topľou nepredpokladá, že Najvyšší súd SR (NS) rozhodne o jej odvolaní voči zamietnutiu žaloby, ktorou sa snažila dosiahnuť vydanie 34 % akcií Transpetrolu, skôr než o pol roka. Rozhodnutie NS, ktorému by mal spor posunúť Krajský súd v Prešove, totiž nie je viazané žiadnym termínom. „Pokiaľ mi je známe, krajský súd dokonca ešte neodoslal spis k prípadu do Bratislavy,“ uviedol pre agentúru SITA právny zástupca spoločnosti C.S.I. – CD Ignác Ilčišin.

Krajský súd v Prešove zamietol žalobu C.S.I. – CD vo veci vydania akcií Transpetrolu 13. septembra. Podľa vranovskej spoločnosti však záver prešovského súdu, že zmenou podoby akcií z pôvodne zaknihovaných na listinné zanikol nárok C.S.I. – CD na nakladanie s nimi ako s predmetom záložného práva, nebol správny. Pre spoločnosť ako záložného veriteľa totiž pri zrušení registrácie akcií ako zaknihovaných cenných papierov vzniklo podľa Ilčišina právo na akcie v listinnej podobe.

Nárok C.S.I. – CD na akcie Transpetrolu vznikol v roku 1998 zaregistrovaním záložného práva, ktoré malo zabezpečiť pohľadávku spoločnosti ILaS z Humenného voči nej. Spoločnosť ILaS získala akcie v rámci vymáhania pohľadávky voči Ministerstvu financií SR, ktoré jej platnosť neuznalo. Pohľadávku, ktorá vznikla spoločnosti ILaS v roku 1995 po chybnom postupe daňového úradu, neskôr spoločnosť predala C.S.I – CD.

Okrem snahy o možnosť uplatnenia akcionárskych práv v Transpetrole spoločnosť C.S.I – CD podala podnet na zrušenie a likvidáciu Transpetrolu pre neúplné informovanie Strediska cenných papierov (SCP) o akcionároch spoločnosti. Transpetrol si však podľa Ministerstva hospodárstva SR splnil všetky povinnosti voči SCP riadne a včas. Otázka vlastníctva akcií Transpetrolu naberá na dôležitosti v súvislosti s vládnym plánom predať 49 % akcií Transpetrolu strategickému investorovi do konca roka.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,261 0,003
GBP 0,843 0,001
HUF 390,900 1,170
CAD 1,494 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS