ČLÁNOK
Kartely sú rakovinou trhovej ekonomiky
12. septembra 2000

V metropole Švédska, Štokholme vyvrcholila dvojdňová konferencia Severská konkurenčná politika, na ktorej v pondelok vystúpil komisár Európskej komisie pre konkurenciu a súťaž Mario Monti. Vo svojom vystúpení na podujatí, ktoré zorganizoval Švédsky úrad pre konkurenciu, sa zameral na problematiku kartelov a nekalej súťaže. Ako povedal, boj proti kartelom je jednou z najdôležitejších oblastí aktivít všetkých odborníkov, pôsobiacich v tejto sfére a je jasnou prioritou Európskej komisie (EK). ,,Kartely sú rakovinou otvorenej trhovej ekonomiky, ktorá je základom Spoločenstva,“ uviedol. Kartely podľa jeho slov vážne ohrozujú ekonomiku i spotrebiteľov, pretože eliminujú tlak súťaživosti, potrebnej na inováciu a podporu výkonnosti.

Súčasné protikartelové kroky EK a ďalších odborníkov jasne demonštrujú, že napriek úsiliu kartely ďalej existujú. Navyše, množstvo prirodzených kartelov je ťažko odhaliteľných, a je to len špička ľadovca. Ako Monti dodal, je tu tendencia súperov konšpirovať. Táto tendencia je, samozrejme, daná nárastom ziskov, vyplývajúcich skôr z podvodov ako zo súťaže. ,,Môžeme iba odvrátiť túto tendenciu,“ povedal Monti a dodal, že riziko odhalenia a potrestania musí byť vyššie, ako pravdepodobnosť dosahovania dodatočných ziskov z úspešných podvodov. Komisár EK pre konkurenciu a súťaž zároveň dodal, že je veľmi dôležitá reforma pravidiel, zahrnutých v článkoch 81 a 82, na ktoré sa v súčasnosti zameriava úsilie EK.

Ako ďalej uviedol, kartely nie sú sústredené len na tradičné priemyselné odvetvia. Nedávne vyšetrovanie zamerané na bankový sektor a na slobodné povolania ukázal, že nemožno stratiť z dohľadu ani ďalšie sféry. V prípade slobodných povolaní je pomerne ťažké presne určiť úroveň kvality. Cenová súťaživosť je preto menej dôležitým aspektom konkurencieschopnosti. Je takisto zaujímavé, že v týchto prípadoch kartely vždy fungujú prostredníctvom obchodného združenia. Ako dodal, treba rátať aj s dopadom globalizácie a nových technológií. V súčasnosti je nebezpečenstvo globálnych kartelov, a v niektorých prípadoch podvody uľahčujú nové technológie, ktoré znamenajú rýchly prenos informácií a vytváranie väčšieho prehľadu trhu. ,,Z perspektívy Spoločenstva je takisto dôležité uvedomiť si, že ilegálne kartely môžu vážne poškodiť úsilie liberalizovať a integrovať naše trhy. Môžu takisto obmedziť úžitok, ktorý si sľubujeme od prijatia eura,“ dodal Monti.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 5. 2024

USD 1,083 0,003
CZK 24,748 0,066
GBP 0,852 0,003
HUF 388,050 2,620
CAD 1,481 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS