ČLÁNOK
Kappa Packaging odkúpi akcie drobných akcionárov
20. decembra 2002

Akcionári spoločnosti Kappa Štúrovo, a.s. schválili v stredu na mimoriadnom valnom zhromaždení odplatné nadobudnutie vlastných akcií spoločnosťou. Drobní akcionári štúrovských papierní tak budú môcť svoje akcie odpredať majoritnému akcionárovi, holandskému nadnárodnému koncernu Kappa Packaging, do konca februára pri cene 850 Sk za akciu. „Akcionári firmy budú o podmienkach odpredaja informovaní prostredníctvom doporučených listov,“ uviedol pre agentúru SITA hovorca spoločnosti Robert Kiss. Koncern Kappa Packaging vlastní v štúrovských papierňach približne 98 % akcií.

Do skupiny Kappa Štúrovo patria okrem štúrovských papierní tri dcérske spoločnosti a dva pridružené podniky. Dcérska firma Kappa Obaly Štúrovo, a.s., vyrába vlnité lepenky a obaly z vlnitej lepenky. Spoločnosť Strojpap, a.s., poskytuje služby v oblasti opráv a údržby. Treťou dcérou je maďarská firma Kappa Dunatrade, Kft. so sídlom v Ostrihome. Pridruženými podnikmi sú česká spoločnosť Euro Waste, a.s., Štětí a michalovský Miobal, s.r.o. v likvidácii.

Skupina Kappa Štúrovo dosiahla v prvom polroku čistý zisk 122,4 mil. Sk, čo predstavuje medziročný rast o 45,5 %. Prevádzkové výnosy predstavovali 1,622 mld. Sk. Z finančných operácií zaznamenal podnik stratu 1,54 mil. Sk. Stále aktíva skupiny predstavovali k ultimu júna 2,121 mld. Sk a obežné aktíva 2,092 mld. Sk. Spoločnosť dosiahla v roku 2001 celkové tržby 3,214 mld. Sk a hrubý zisk 495 mil. Sk.

Holandský nadnárodný koncern Kappa Packaging so sídlom v Eindhovene prevzal podnik na juhu Slovenska v máji 2001 od švédskej spoločnosti AssiDomän. Koncern Kappa Packaging v súčasnosti pozostáva z vyše 100 podnikov v 17 krajinách Európy, v ktorých zamestnáva 17 tis. pracovníkov. Ročnou kapacitou výroby 3,1 mil. ton papiera a lepeniek je najväčším európskym koncernom a v produkcii vlnitej kartonáže mu patrí druhé miesto za írskym výrobcom Smurfit/Stone. Ročné tržby koncernu dosahujú vyše 3,2 mld. eur.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS