ČLÁNOK
Kapitálový trh obhajuje predaj 15 % akcií SPP cez burzu
23. mája 2001

Najvýhodnejším spôsobom privatizácie Slovenského plynárenského priemyslu, š.p. (SPP) je podľa zástupcov slovenského kapitálového trhu kombinácia priameho predaja zahraničnému investorovi a predaja cez kapitálový trh. Podiel pre strategického investora alebo investorov by mal predstavovať 34 % základného imania spoločnosti, cez kapitálový trh by sa malo predať 15 %. Na tlačovej besede prezentovali toto spoločné stanovisko generálny riaditeľ Burzy cenných papierov v Bratislave (BCPB) Juraj Lazový, riaditeľ Asociácie obchodníkov s cennými papiermi Róbert Kopál a výkonný riaditeľ Asociácie správcovských spoločností Roman Scherhaufer.

Predaj prostredníctvom kapitálového trhu považujú za najtransparentnejší spôsob s minimalizáciou rizika korupcie. Vznikne totiž verejná spoločnosť s verejne obchodovateľnými cennými papiermi. Podľa R. Kopála to znamená informačnú povinnosť vo vzťahu k akcionárom a verejnosti, lepšiu ochranu minoritných akcionárov i štátu ako akcionára. Minimalizuje sa tak aj riziko vývozu zisku do materskej krajiny strategického investora. Na margo nižšej predajnej ceny v prípade, ak sa 49-percentný balík rozdelí, J. Lazový upozornil na vyššie synergické efekty z predaja cez kapitálový trh.

Za najdôležitejší dôvod považujú predstavitelia slovenského kapitálového trhu podporu trhu, ako aj podporu pripravovanej dôchodkovej reformy. Funkčný kapitálový trh má priamy vplyv na efektívnosť ekonomiky, zdravý hospodársky rast a znižovanie nezamestnanosti. Tento spôsob privatizácie podporuje tiež existujúci dopyt po domácich investičných príležitostiach.

Pri predpokladanej cene za SPP vo výške niekoľko miliárd amerických dolárov a súčasnej trhovej kapitalizácii domáceho kapitálového trhu očakáva J. Lazový niekoľkonásobné zvýšenie kapitalizácie burzy. Slovensko by sa tak dostalo na úroveň krajín Visegrádskej štvorky v pomere k hrubému domácemu produktu (HDP).

Ku koncu roka 2000 bola trhová kapitalizácia akcií obchodovaných na BCPB 1,2 mld. USD, čo predstavuje 6,6 % ročného HDP. Trhová kapitalizácia akcií obchodovaných na burze vo Varšave je 31,4 mld. USD, čo tvorí 21,1 % HDP a v Budapešti 11,9 mld. USD, teda 28,3 % HDP. Akcie tzv. spoločností verejných služieb (utilities), teda telekomunikačných, energetických a rafinérskych firiem tvoria pilier kapitálových trhov v ostatných krajinách. Napríklad v ČR sa na trhovej kapitalizácii podieľajú 49,4 %, v Poľsku 42,17 %, V Maďarsku 66,3 % a na Slovensku iba 25,3 %.

R. Scherhaufer na margo dopytu po domácich investičných príležitostiach upozornil na rast investícií podielových fondov v za posledné dva roky zo 700 mil. Sk na 6,1 mld. Sk, pričom v priebehu dvoch až troch rokov ba sa mal tento objem zvýšiť na 20 až 30 mld. Sk. V súčasnosti však práve kvôli nedostatku vhodných domácich príležitostí smeruje polovica investícií do zahraničia.

Ďalším významným investorom na vyspelých zahraničných trhoch sú aj subjekty životného poistenia, ktoré v SR evidovali za rok 2000 celkovo 13 mld. Sk predpísaného poistného. Očakáva sa aj rast majetku v doplnkových dôchodkových poisťovniach, ktorý sa momentálne nachádza na úrovni 2,7 mld. Sk. Podľa R. Scherhaufera budú akcie SPP pri dobrom marketingu kupovať aj občania.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

25. 9. 2020

USD 1,163 0,001
CZK 27,107 0,092
GBP 0,913 0,001
HUF 363,160 1,290
CAD 1,556 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS