ČLÁNOK
Kapitálová primeranosť Devín banky stále záporná
15. mája 2001

Devín banka, a.s. Bratislava vykázala za rok 2000 neauditovanú stratu prevyšujúcu 2 mld. Sk. Len vo štvrtom kvartáli predstavovala strata 1,664 mld. Sk, na čom sa výrazne podpísalo vytvorenie 1,601 mld. Sk opravných položiek. V prvom štvrťroku vykázala stratu 125 mil. Sk. V súčasnosti tak eviduje zápornú výšku vlastného kapitálu.

Kapitálová primeranosť Devín banky, ktorá predstavuje pomer kapitálu a rezerv k rizikovo váženým aktívam, nedosiahla k prvému štvrťroku ani ku koncu minulého roka kladné hodnoty. Opatrenie Národnej banky Slovenska pritom predpisuje úroveň kapitálovej primeranosti minimálne na 8 %. Podľa pripravovanej novely zákona o bankách, ktorú prerokúva parlament, kapitálová primeranosť nižšia ako 2 %, bude znamenať pre centrálnu banku povinnosť odobrať banke licenciu na činnosť. Predkladateľ, ktorým je ministerstvo financií, v návrhu predpokladá, že novela bude účinná od 1. júla.

Východiskom môže byť avizované navýšenie základného imania zahraničným investorom o 3 mld. Sk na 4 mld. Sk. Hovorkyňa Devín banky Oľga Viestová vyslovila presvedčenie, že japonskí investori zvýšia kapitálovú silu banky ešte pred vstupom nového zákona do platnosti a posilnia postavenie banky na trhu. Ako však potvrdil hovorca NBS Ján Onda, japonskí investori zatiaľ NBS o povolenie nadobudnúť akcie banky nepožiadali.

Devín banka vykázala v prvom štvrťroku stratu 125 mil. Sk. Vytvorila pritom 221,1 mil. Sk opravných položiek a uvoľnila 303,7 mil. Sk. Bilančná hodnota banky predstavovala na konci marca 11,928 mld. Sk, od začiatku roka tak vzrástla o 1,65 %. Banka evidovala 2,65 mld. Sk úverov klientom, z toho 574,7 mil. Sk predstavovali klasifikované pohľadávky. Záväzky voči klientom presiahli 12,423 mld. Sk. Základné imanie banky bolo 1 mld. Sk a rezervy 54,6 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

29. 9. 2020

USD 1,170 0,003
CZK 27,148 0,015
GBP 0,910 0,005
HUF 365,700 1,580
CAD 1,566 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS