ČLÁNOK
Kapitálová primeranosť bankového sektora bola v marci 19,93 %
29. júla 2002

Plnenie limitov obozretného podnikania bánk sa v prvom kvartáli zlepšilo, zlepšujúci tendenciu mala aj štruktúra aktív bankového sektora. Kapitálová primeranosť bánk dosiahla ku koncu marca 19,93 %. Objem úverov bankového sektora mierne vzrástol na 316,4 mld. Sk, klasifikované úvery sa na nich podieľali 13,5 percentami a dosiahli 42,6 mld. Sk. Vyplýva to zo Správy o rozvoji bankového sektora a hodnotenia obozretného podnikania bánk za prvý štvrťrok. Informoval o tom hovorca Národnej banky Slovenska Ján Onda.

Bankový sektor vykázal za tri mesiace čistý zisk 3,2 mld. Sk. Bilančná suma bankového sektora dosiahla 919 mld. Sk. Objem upísaného základného imania bánk v prvom štvrťroku v dôsledku zrušenia Konsolidačnej banky poklesol o 14,4 mld. Sk a dosiahol 38,8 mld. Sk. Podiel zahraničných investorov na celkovom upísanom základnom imaní bánk bol 81,5 %.

V prvom kvartáli pokračoval proces reštrukturalizácie bankového sektora zrušením Konsolidačnej banky a proces privatizácie bankového sektora, keď do konečnej fázy privatizácie postúpila Investičná a rozvojová banka a zrealizovala sa zmena vlastníckej štruktúry v Istrobanke.

V slovenskom bankovom sektore ku koncu marca pôsobilo dvadsať bankových subjektov, z toho osemnásť bánk a dve pobočky zahraničných bánk a ďalších deväť zastúpení zahraničných bánk. Päť bánk a jedna pobočka zahraničnej banky mali povolenie na vykonávanie hypotekárnych obchodov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS