ČLÁNOK
Kapitalizované vklady v SKB by mali byť premenené na akcie
16. mája 2000

NBS v pondelok 15. mája informovala, že akcionári ani veľkí veritelia SKB s vkladom nad 2 mil. Sk nedali ku kapitalizácii svojich pohľadávok kladné stanovisko. Ochotu kapitalizovať vyjadrili iba veritelia – fyzické osoby, ktorých vklad prevyšuje zákonom ručených 322 tis. Sk a to v celkovej sume 123 mil. Sk, čo podľa hovorcu NBS Jána Ondu zďaleka nepostačuje na úspešné riešenie situácie v SKB.

Subjekty, ktoré kapitalizujú svoje vklady v Slovenskej kreditnej banke, a.s. v nútenej správe (SKB) by mali mať možnosť 50 % svojich vkladov kapitalizovať a 50 % si vybrať hneď, prednostne pred ostatnými subjektmi. Vkladatelia, ktorí nekapitalizujú, by si mohli počas nútenej správy vybrať len toľko, koľko by bolo reálne na účte banky podľa splátkového kalendára. Ako pre agentúru SITA povedal jeden z vkladateľov v SKB, reprezentant Siete predajcov kancelárskej techniky Miroslav Nipča, takáto by mala byť ponuka Národnej banky Slovenska (NBS), aby bola akceptovateľná.
Kapitalizované vklady by mali byť podľa neho čo najskôr premenené na akcie obchodovateľné na burze cenných papierov. „NBS by mala spustiť reálny chod banky čo najskôr, ale mala by zachovať nútenú správu dovtedy, kým neprevezme ozdravenú banku reálny vlastník,“ dodal M. Nipča. Podľa jeho slov by pri úhrade straty malo byť znížené základné imanie súčasných vlastníkov na 1 Sk a až potom by sa malo navyšovať základné imanie z kapitalizovaných vkladov. „Hneď po dohode o kapitalizácii by sa mali začať reálne rokovania s firmami, ktoré sa v zahraničí zaoberajú rizikovým kapitálom, o zahraničnom partnerovi. Ten by mal získať len menšinový podiel a jeho úlohou by bolo vytvoriť predpoklady pre spoluprácu banky so zahraničím,“ skonštatoval M. Nipča.
M. Nipča prezentoval minulý týždeň názor, že založením akciovej spoločnosti, ktorá by spojila subjekty disponujúce vkladmi v SKB v celkovej hodnote minimálne 1 mld. Sk, a ktorá by následne ich kapitalizáciou získala nadpolovičnú väčšinu v banke, možno ešte túto inštitúciu oživiť. Cieľom výzvy je podľa neho združiť majiteľov vkladov v banke a upozorniť NBS a terajších vlastníkov na to, že po výzve núteného správcu Vladimíra Hromého, aby klienti kapitalizovali vklady a stali sa akcionármi, im pre ich rozhodovanie neposkytli dostatok informácií.
NBS v pondelok 15. mája informovala, že akcionári ani veľkí veritelia SKB s vkladom nad 2 mil. Sk nedali ku kapitalizácii svojich pohľadávok kladné stanovisko. Ochotu kapitalizovať vyjadrili iba veritelia – fyzické osoby, ktorých vklad prevyšuje zákonom ručených 322 tis. Sk a to v celkovej sume 123 mil. Sk, čo podľa hovorcu NBS Jána Ondu zďaleka nepostačuje na úspešné riešenie situácie v SKB. V súvislosti s požiadavkou zástupcu štátnych akcionárov oslovil správca pre výkon nútenej správy časť akcionárov a vkladateľov, ktorí majú uložené prostriedky na účtoch v SKB, aby sa vyjadrili k možnosti záchrany banky formou kapitalizácie svojich pohľadávok voči banke. Do úvahy prichádzala kapitalizácia z termínovaných vkladov právnických a fyzických osôb, kapitalizácia bežných účtov a depozitných certifikátov vo výške viac ako 7 mld. Sk.
Úsek bankového dohľadu NBS zaviedol nútenú správu na SKB 19. apríla. Dôvodom zavedenia nútenej správy bola zlá ekonomická a finančná situácia banky. Súčasne so zavedením nútenej správy bolo banke obmedzené vykonávanie platobného styku a zakázané nakladanie s vkladmi, poskytovanie úverov a vykonávanie ďalších obchodov. Najväčšími akcionármi banky sú Slovenský plynárenský priemysel, š.p., Vodohospodárska výstavba, š.p. Slovenská elektrárenská, a.s., Slovnaft Benzinol, a.s., Slovenské lodenice Komárno, a.s. a Transpetrol, a.s.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 5. 2024

USD 1,083 0,003
CZK 24,748 0,066
GBP 0,852 0,003
HUF 388,050 2,620
CAD 1,481 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS