ČLÁNOK
Kanadský vládny internetový systém
14. mája 2002

Elektronická vláda (eGovernment) patrí medzi populárne heslá dneška. Prízemnou realitou však zatiaľ zostáva, že vládny sektor v elektronických službách výrazne zaostáva za komerčným sektorom. Táto skutočnosť sa pritom netýka iba nášho stredoeurópskeho priestoru, ale aj vyspelejšej časti sveta (medzi slabo rozvinuté krajiny v eGovernment patria napríklad Taliansko a Japonsko). Uvedomila si to aj kanadská vláda, ktorá v roku 1999 vyhlásila veľkolepý program vládneho internetového systému (Government On-Line, GOL), s cieľom „byť do roku 2004 známi vo svete ako vláda najviac prepojená so svojimi občanmi, kde Kanaďania majú priamy (on-line) prístup ku všetkým vládnym informáciám a službám“. Na realizáciu tohto zámeru vyčlenila 600 miliónov kanadských dolárov.

Kanada je pritom v rozšírení internetu na druhom mieste na svete, hneď po USA. Podľa správy firmy Accenture z roku 2001 v oblasti eGovernment Kanada dokonca zaujíma prvú pozíciu. Jej vládny systém pre občanov v súčasnosti tvoria internetové stránky jednotlivých vládnych inštitúcií. Tieto stránky zrozumiteľným spôsobom vysvetľujú poslanie danej inštitúcie a do určitej miery sú štruktúrované podľa služieb pre občanov. Obsahujú pomerne veľa informácií. Na hlavnej stránke kanadskej vlády je napríklad možné nájsť telefónny zoznam všetkých štátnych úradníkov vrátane zastávaných funkcií. Internetové stránky jednotlivých inštitúcií sú povinne bilingválne (angličtina/francúzština) majú štandardizovanú hlavičku a pätičku a obsahujú formuláre, ktoré si žiadateľ môže vytlačiť a vyplnené odoslať faxom alebo bežnou poštou. Až na niektoré výnimky, doposiaľ neumožňujú elektronické podávanie žiadostí, ktoré patrí medzi hlavné zámery programu GOL.

Pre program GOL boli celkovo stanovené štyri hlavné ciele, ktoré by sa takmer bezo zmeny dali vytýčiť aj pre slovenský eGovernment:

1. Prístupnejšia vláda – Informácie budú členené z hľadiska služieb pre občanov a nie z hľadiska štruktúry vládnych inštitúcií. Vládne stránky budú ľahko identifikovateľné a ovládateľné.

2. Živé služby – Vládny internet umožní poskytovanie najdôležitejších služieb pre občanov. Občania budú môcť vyjadriť svoje názory na kvalitu služieb a kľúčové otázky prostredníctvom internetu.

3. Dôvera a dôvernosť služieb – Budú chránené osobné údaje občanov a operácie prostredníctvom vládneho internetu.

4. Služby pre všetkých občanov – Služby budú prístupné v oboch štátnych jazykoch a handicapovaným osobám. Občania budú mať možnosť viacerých komunikačných kanálov: internet, pošta, fax, telefón.

V prvej polovici roku 2001 prebehlo kvalifikačné predkolo uchádzačov a na jeseň toho istého roku sa vyrojila záplava užších súťaži programu GOL. Tieto súťaže neboli centralizované, ale ich vypisovali jednotlivé inštitúcie. Ako bývalý zamestnanec jednej kanadskej firmy, ktorá vyhrala niekoľko projektov GOL, som mal možnosť prečítať si niektoré zadania týchto súťaží. Dosahovali rôznu úroveň (aj vo vyspelých krajinách najlepších informatikov zamestnáva predovšetkým súkromný sektor). Držal som v ruke také zadania, ktoré pozostávali iba z chaotickej zmesi výrezov z bezobsažných správ, ale aj také, ktoré, popri zrozumiteľnom vysvetlení poslania inštitúcie, mali priložený formálny procesný model a používateľskú príručku existujúceho systému so schémou databázy. S tým prvým typom som sa už na Slovensku mnohokrát stretol, s tým druhým typom som zatiaľ to šťastie nemal. Oproti zadaniam slovenských verejných súťaží však tie kanadské poskytovali uchádzačom relatívne dostatočné množstvo informácií a zjavne neuprednostňovali priateľov alebo predchádzajúcich dodávateľov, resp. nenútili si zisťovať dodatočné informácie „bočnými cestičkami“. Samozrejmosťou bol explicitný zoznam požiadaviek s vyznačením povinnosti, resp. bodového hodnotenia.

Po útlme softvérového priemyslu v predchádzajúcom období sa vládne projekty stali veľmi lukratívne a zápasy vo verejných súťažiach boli náročné. Na rozdiel od slovenských „štandardov“ to však neboli boje, ktoré by paralyzovali samotný program eGovernmentu.

Ľubor Šešera, SOFTEC Bratislava


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS