ČLÁNOK
Kabinet zmenil postup zániku štátnych fondov
24. októbra 2000

Vláda schválila nový postup reformy štátnych fondov a rozdelila ju na dve etapy. Zároveň potvrdila tendenciu začleňovania zdrojov štátnych fondov do štátneho rozpočtu. Zmenila tak pôvodný zámer zrušiť všetky štátne fondy, okrem Štátneho fondu likvidácie jadrovo-energetických zariadení (ŠFLJEZ), najneskôr k 1. januáru 2002. Podľa v stredu schváleného postupu budú všetky štátne fondy, s výnimkou Štátneho fondu rozvoja bývania, Štátneho fondu životného prostredia a Štátneho podporného fondu pôdohospodárstva a potravinárstva a ŠFLJEZ, zrušené k 1. júlu 2001. Agentúru SITA o tom informoval riaditeľ odboru financovania podnikateľskej sféry ministerstva financií Ján Vančík.

Rezortní ministri sa na základe jeho slov snažili udržať existenciu štátnych fondov, nakoniec však súhlasili s ich postupným zánikom. Prostriedky, ktorými disponovali fondy, im budú k dispozícii v rámci rozpočtových kapitol jednotlivých rezortov. K 1. januáru 2002 plánujú ministri zrušenie Štátneho fondu životného prostredia a Štátneho podporného fondu. Štátny fond rozvoja bývania čaká následne zrušenie až k 1. januáru 2003, dôvodom je podľa predstaviteľa MF pretrvávajúca podpora rozvoja bývania na Slovensku.

V roku 2000 majú všetky štátne fondy vyčlenené prostriedky v celkovej výške 27,5 mld. Sk, v roku 1999 to bolo 33,6 mld. Sk. V rozpočtoch na budúci rok sa uvažuje s príjmami fondov vo výške 35,9 mld. Sk, vrátane zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov a úverových zdrojov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 1. 2021

USD 1,212 0,000
CZK 26,163 0,027
GBP 0,890 0,001
HUF 359,990 0,420
CAD 1,541 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS