ČLÁNOK
Kabinet zmäkčil podmienky pre daňové úľavy investorom
18. októbra 2000

Zmeny v prijatej novele zákona o dani z príjmov, ktorú schválila vláda, by sa mali týkať zdaňovania fyzických osôb a uplatňovania úľav pre zahraničných investorov. Zmeny sa dotknú aj zdaňovania príjmov z kapitálového majetku. Novela umožní tiež dodatočné zdanenie nepreukázateľných prírastkov príjmov. Na tlačovej besede to povedala ministerka financií Brigita Schmögnerová.

Zmena v zdaňovaní príjmov fyzických osôb umožní odpočítať si zo základu dane čiastku na doplnkové dôchodkové poistenie, maximálne však vo výške 24 tis. Sk ročne. Podľa Schmögnerovej vláda pôvodne uvažovala aj o zavedení možnosti odpočítania financií za komerčné a životné poistenie fyzických osôb, napokon sa však ministerstvo financií a ministerstvo práce dohodli na tom, že ďalšie druhy poistenia medzi odpočítateľné položky zaradia až v nasledujúcich rokoch. „Cieľom je dosiahnuť stav, aby všetky druhy poistenia mali rovnaké podmienky a občan si mohol vybrať optimálny druh,“ skonštatovala ministerka.

Na druhú časť zmien zákona o dani z príjmov nadväzuje na základe slov ministerky zákon o významných investoroch. Ten pripravuje ministerstvo hospodárstva a momentálne sa nachádza v medzirezortnom pripomienkovom konaní. „Po splnení podmienok zákona o štátnej pomoci môžu štatút dôležitého investora dosiahnuť aj domáci subjekt,“ povedala ministerka. Konkurencia v zavádzaní obdobných opatrení okolitými štátmi nás podľa B. Schmögnerovej naďalej núti poskytovať úľavy zahraničným investorom. Takýto postup však EÚ kritizuje ako poskytovanie štátnej pomoci.

„Snažili sme sa zjednodušiť interpretáciu poskytovania daňových úľav zahraničným investorom a znížiť hranice ich uplatňovania,“ konštatovala ministerka. Na poskytovanie úľav bude stačiť 10-percentná miera nezamestnanosti v okrese, kde sa rozhodne investor podnikať, namiesto doterajších 15 %. Zmiernenie sa dotkne aj výšky základného imania subjektu, zrušiť by sa mala nevyhnutnosť 60-percentného podielu exportu na produkcii a zámerom je aj zatraktívniť podnikanie v cestovnom ruchu.

Podľa B. Schmögnerovej vypracovalo ministerstvo financií aj novelu zákona o dani z nehnuteľností, ktorá zavedie aj zdaňovanie podlahovej plochy. Možnosť kompenzácie tohto zvýšenia vidí ministerka v úprave dane z prevodu a prechodu nehnuteľností.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 2. 2024

USD 1,083 0,001
CZK 25,354 0,045
GBP 0,853 0,003
HUF 388,470 1,590
CAD 1,459 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS