ČLÁNOK
Kabinet žiada NBS o riešenie kauzy IRB
11. februára 1999

Guvernérovi Národnej banky Slovenska (NBS) Vladimírovi Masárovi odporučila do dvoch týždňov predložiť na rokovanie vlády Správu o výkone bankového dohľadu NBS nad činnosťou núteného správcu IRB.

Guvernér NBS by mal v uvedenom časovom termíne predložiť vládnemu kabinetu návrh opatrení na zabránenie majetkovej ujmy IRB v súvislosti s predajom akcií spoločnosti Exrent, a.s. Bratislava, ako aj návrh opatrení na zefektívnenie bankového dohľadu ako takého. O personálnych dôsledkoch kauzy IRB členovia vlády nediskutovali.

Banková rada NBS odvolala minulý týždeň z funkcie správcu pre výkon nútenej správy v IRB Dušana Krkošku. Dôvodom odvolania je uzatvorenie zmluvy s nevýhodnými cenovými a platobnými podmienkami s Hotel Bonbón, s.r.o., Dunajská Streda o predaji akcií spoločnosti Extrent, čím hrubo poškodil IRB. Správca IRB neinformoval Úsek bankového dohľadu NBS o tejto transakcii, nezabezpečil zaúčtovanie tejto transakcie, čím skreslil údaje vo výkazoch a hláseniach. Týmto Úseku bankového dohľadu NBS znemožnil výkon zákonom stanovených funkcií. NBS zároveň menovala riaditeľa povoľovacieho odboru úseku bankového dohľadu NBS Vladimíra Hromého za správcu pre výkon nútenej správy v IRB.

Vykonanie bezodkladných opatrením vo veci IRB avizoval minulý týždeň podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš, ktorý sa obrátil listom na viceguvernéra NBS Jozefa Mudríka. V liste viceguvernérovi požiadal o zastavenie všetkých personálnych zmien a zabezpečenie ochrany dokumentov proti zničeniu alebo odcudzeniu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 5. 2024

USD 1,088 0,004
CZK 24,655 0,078
GBP 0,851 0,000
HUF 382,780 1,920
CAD 1,482 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS