ČLÁNOK
Kabinet súhlasil zo zákonom o vymáhaní pohľadávok
11. januára 2002

Ministri schválili návrh legislatívneho zámeru zákona o vzájomnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok. Zákon z dielne rezortu financií by mal upravovať postup a podmienky, za ktorých bude Ministerstvo financií SR (MF) poskytovať, požadovať, alebo prijímať pomoc pri vymáhaní finančných pohľadávok.

Návrh zákona o vzájomnej pomoci pri vymáhaní finančných pohľadávok sa bude vzťahovať na pohľadávky z daní a na odvody a penále za neoprávnené použitie alebo zadržanie prostriedkov. Norma bude upravovať aj vymáhanie ciel pri dovoze a vývoze tovaru.

V štáte, s ktorým Slovenská republika uzavrela medzinárodnú zmluvu o vzájomnej pomoci pri vymáhaní finančných pohľadávok, alebo v členskom štáte po pristúpení SR do Európskej únie, sa zákon bude vzťahovať aj na náhrady, intervencie a iné opatrenia tvoriace súčasť systému úplného alebo čiastočného financovania Európskeho poľnohospodárskeho riadiaceho a garančného fondu vrátane čiastok, ktoré budú vybrané v súvislosti s týmito činnosťami. Okrem toho sa budú môcť vymáhať aj odvody a clá poskytované pri organizovaní spoločného trhu s cukrom.

Jednorazové výdavky spojené so zavedením zákona do praxe odhaduje rezort financií na 15 mil. Sk. Zákon by mal nadobudnúť účinnosť od januára 2003.

Kabinet nesúhlasil s predloženým návrhom Etického kódexu finančného kontrolóra, ktorý vypracovalo MF. Vláda sa týmto návrhom nebude ďalej zaoberať a Etický kódex vydá samostatne MF. Návrh je zovšeobecnením hodnôt, princípov a pravidiel správania, ktorými by sa finančný kontrolór mal riadiť počas výkonu svojho povolania. Je určený pre všetkých zamestnancov orgánov verejnej správy, ktorí vykonávajú finančnú kontrolu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS