ČLÁNOK
Kabinet schválil zmluvu o výkonoch vo verejnom záujme ŽSR
13. apríla 2000

Uviedol to minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Jozef Macejko, podľa ktorého na ďalších 0,7 mld. Sk bude potrebné nájsť zdroje financovania.

Podľa slov ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Petra Magvašiho sú v schválenom materiáli oproti pôvodnému návrhu zachované zľavy pre dôchodcov, ťažko zdravotne postihnutých a pre študentov, vláda teda neodsúhlasila návrh ministerstva dopravy na ich zrušenie.

Podľa medzinárodného auditu mal štát železniciam za roky 1998 a 1999 priznať výkony vo verejnom záujme za 6,3 mld. Sk , 4 mld. Sk boli začiatkom roka uhradené.

Ministerstvo dopravy by malo do konca mája na rokovanie vlády predložiť materiál, ktorý bude riešiť ďalší vývoj v ŽSR. „Mal by naznačiť predovšetkým ďalší smer vo financovaní železníc,“ skonštatoval minister Macejko. Tento materiál by mal obsahovať spôsob, akým vláda zabezpečí chýbajúcich 0,7 mld. Sk.

Jednou z možností v rámci reštrukturalizácie a transformácie ŽSR je rozdelenie spoločnosti na dva subjekty – obchodnú spoločnosť ŽSR, a.s., a Železničnú spoločnosť. Touto alternatívou sa už zaoberala správna rada ŽSR, odporučila však zapracovanie ďalších pripomienok do tohto materiálu. Obsahuje tiež analýzu terajšieho stavu železničnej dopravy, finančnej výkonnosti ŽSR, majetkovej štruktúry, organizačného usporiadania a stavu zamestnanosti. V predloženom projekte sa tiež uvádzalo, že ak nedôjde k transformácii terajších ŽSR už od 1. januára 2001, môže dôjsť k finančnému krachu ŽSR s vážnym dopadom na celé hospodárstvo SR.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 4. 2024

USD 1,069 0,001
CZK 25,242 0,014
GBP 0,859 0,001
HUF 393,350 0,280
CAD 1,463 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS