ČLÁNOK
Kabinet schválil program reštrukturalizácie vybraných bánk
26. augusta 1999

Vláda SR prerokovala a schválila Program reštrukturalizácie vybraných bánk a reštrukturalizácie podnikového sektora. Cieľom procesu reštrukturalizácie bánk je, aby banky v čase ich privatizácie dosahovali 8-percentnú kapitálovú primeranosť a vo svojom úverovom portfóliu by nemali mať vyšší ako 20-percentný podiel klasifikovaných úverov.
V predprivatizačnej reštrukturalizácii sa uskutoční rekapitalizácia bánk. Časť klasifikovaných úverov Všeobecnej úverovej banky, a. s.. Bratislava, Slovenskej sporiteľne, a.s., Bratislava bude presunutá v prvej etape do Konsolidačnej banky a v druhej etape do agentúry pre spravovanie klasifikovaných úverov. Tento proces bude financovaný zo zdrojov Národnej banky Slovenska, emisiou štátnych dlhopisov a prípadne úverom svetovej banky. Nevyhnutným predpokladom úspešnosti reštrukturalizácie bánk bude výrazná zmena množstva legislatívnych noriem, ktoré upravujú činnosť bánk a podnikov. Ako sa uvádza v programe predloženom ministerkou financií Brigitou Schmögnerovou, reštrukturalizácia bánk je nevyhnutným predpokladom ich privatizácie.
Vláda SR stiahla zo svojho rokovania Návrh na použitie majetku Fondu národného majetku SR vo výške 40 mil. Sk v prospech Štátneho fondu životného prostredia, ktoré sú určené na realizáciu zámerov štátnej environmentálnej politiky SR.
Informoval o tom Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 9. 2022

USD 0,975 0,004
CZK 24,549 0,138
GBP 0,883 0,012
HUF 422,180 0,250
CAD 1,340 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS