ČLÁNOK
Kabinet schválil návrhy na zlepšenie podnikania
3. apríla 2013

Vláda v stredu schválila správu o stave podnikateľského prostredia na Slovensku spolu s návrhmi na jeho zlepšovanie. Súčasťou správy je 24 opatrení, ktorých realizáciou by sa mala znížiť administratívna záťaž pre podnikateľov. Väčšina opatrení, o ktorých by mala onedlho rokovať vláda, by sa mali realizovať v tomto a budúcom roku.

  Minister financií Peter Kažimír má do konca budúceho roka zjednodušiť tlačivá z príjmov zo závislej činnosti, ktoré predkladajú správcom dane zamestnávatelia za svojich zamestnancov. Do rovnakého termínu má zrušiť povinnosť poskytovať účtovnú závierku daňovému úradu a zároveň zbierke listín na registrovom súde. Do konca tohto roka má šéf rezortu financií taktiež usmerniť správcov dane, aby v súlade so zákonom o dani z príjmov nevyžadovali pri registrácii právnickej osoby k dani z príjmov výpis z Obchodného registra SR. Rezort financií v spolupráci s ministerstvom hospodárstva by mali upraviť ustanovenie v zákone o daní z príjmov, ktoré sa týka výpočtu výšky zdaniteľného príjmu zamestnanca v prípade používania služobného motorového vozidla na súkromné účely tak, aby bolo zohľadnené opotrebenie motorového vozidla.

Minister dopravy Ján Počiatek má do polovice budúceho roka pripraviť realizáciu projektu elektronizácie činnosti stavebných úradov tak, aby podnikatelia a občania mohli všetky svoje podania na stavebnom úrade vybaviť elektronicky. Do konca marca budúceho roka má rezort dopravy zaviesť kategorizáciu stavieb, ktorá podstatným spôsobom zjednoduší a skráti administratívnu a časovú náročnosť povoľovania stavieb. Šéfke rezortu zdravotníctva Zuzane Zvolenskej by mala vláda zadať úlohu, aby do konca septembra tohto roka zrušila povinnosť informovať zdravotné poisťovne o odklade podania daňového priznania.

Jedným z opatrení je aj nový portál s názvom businessfriendly.sk, na ktorom môžu podnikatelia predkladať svoje podnety na zníženie administratívnej záťaže a byrokracie. Podnikatelia sa tak už od utorka môžu aktívnejšie zapájať do zlepšovania podnikateľského prostredia na Slovensku. Portál sprevádzkovali Ministerstvo hospodárstva SR (MH) v spolupráci s Republikovou úniou zamestnávateľov (RÚZ). Portál má podľa ministra hospodárstva Tomáša Malatinského slúžiť na efektívnejšiu komunikáciu medzi štátnou správou a podnikateľmi. Tí budú môcť prostredníctvom spomínanej webstránky zasielať svoje postrehy a podnety, ktorými sa po vyhodnotení RÚZ bude zaoberať MH. Relevantné podnety, ktoré budú presahovať kompetencie rezortu, ministerstvo posunie ostatným ministerstvám.

Ministerstvo spravodlivosti by malo napríklad v rámci rekodifikácie Občianskeho súdneho poriadku prijať opatrenia na zrýchlenie a zefektívnenie občianskeho súdneho konania. Taktiež by malo prehodnotiť minimálne vkladové požiadavky pri spoločnosti s ručením obmedzeným a analyzovať zavedenie duálneho konceptu minimálneho základného imania pri spoločnosti s ručením obmedzeným. Na zlepšení podnikateľského prostredia by sa malo podieľať aj ministerstvo kultúry, ktoré v spolupráci s rezortom hospodárstva by malo iniciovať rokovania s podnikateľmi o autorskom zákone. Cieľom je zjednodušiť postup pri realizácii platieb za odmeny.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS