ČLÁNOK
Kabinet schválil návrh zákona o investičných stimuloch
17. mája 2001

Vláda schválila návrh zákona o investičných stimuloch a súvisiacu novelu zákona o štátnej pomoci. Informoval o tom vicepremiér pre ekonomiku Ivan Mikloš. Prípravu normy o stimuloch skomplikovali rokovania s Európskou komisiou, ktorá spočiatku odmietla akceptovať poskytovanie desaťročných daňových prázdnin investorom.

Nárok na poskytnutie investičných stimulov získa zahraničný, ale aj domáci subjekt pri investícii vyššej ako 400 mil. Sk. V regiónoch s mierou nezamestnanosti nad 10 % je hranica 200 mil. Sk, čo sa v podstate týka celého Slovenska okrem Bratislavy. Stimuly bude poskytovať ministerstvo hospodárstva individuálne, po schválení vládou a Úradom pre štátnu pomoc. O úľavy sa môžu uchádzať aj investori už pôsobiaci na Slovensku.

Návrh zákona pozná tri formy stimulov. Okrem desaťročných daňových prázdnin ide o príspevok na rekvalifikáciu najviac do výšky 10 tis. Sk a podporu pri vytvorení nových pracovných miest. Tá je odstupňovaná podľa miery nezamestnanosti v jednotlivých regiónoch. Dolnú hranicu tvoria okresy s nezamestnanosťou pod 10 %, kde možný príspevok na zamestnanca predstavuje 30 tis. Sk. Maximálnu výšku príspevku 160 tis. Sk môže dostať investor pôsobiaci v okrese s viac ako 30 % nezamestnaných.

Súčasťou návrhu zákona o investičných stimuloch je aj novelizácia zákonov o zamestnanosti a dani z príjmov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 9. 2020

USD 1,183 0,004
CZK 26,727 0,020
GBP 0,913 0,002
HUF 360,780 0,380
CAD 1,560 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS